19M31 Neuropsychiatric disorders, n =   70  
F800 Specifik störning av artikulationsförmågan  
F800A Fonologisk språkstörning  
F800B Utvecklingsförsening av oralmotorik  
F800C Dyslali och liknande atrikulationsavvikelse  
F801 Expressiv språkstörning  
F801A Grammatisk språkstörning  
F801B Fonologisk och grammatisk språkstörning  
F801C Semantisk språkstörning  
F802 Impressiv språkstörning  
F802A Impressiv språkförsening (ord och satsförståelse)  
F802B Generell språkförsening (impressiv och expressiv)  
F802C Pragmatisk språkförsening  
F803 Förvärvad afasi med epilepsi  
F808 Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen  
F808A Prosodisk talstörning  
F808B Läspning  
F808C R-fel  
F808D Generell interdentalism  
F808W Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen  
F809 Störning av tal- och språkutvecklingen, ospecificerad  
F810 Specifik lässvårighet  
F811 Specifik stavningssvårighet  
F812 Specifik räknesvårighet  
F813 Blandad inlärningsstörning  
F818 Andra specificerade inlärningsstörningar  
F819 Inlärningsstörning, ospecificerad  
F82 Deleted 2008/12/31 - Specific developmental disorder of motor function  
F829 Specifik motorisk utvecklingsstörning  
F83 Deleted 2008/12/31 - Mixed specific developmental disorders  
F839 Blandade specifika utvecklingsstörningar  
F840 Autism i barndomen  
F841 Atypisk autism  
F842 Retts syndrom  
F843 Annan desintegrativ störning i barndomen  
F844 Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk utvecklingsstörning och stereotypa rörelser  
F845 Aspergers syndrom  
F848 Andra specificerade genomgripande utvecklingsstörningar  
F849 Genomgripande utvecklingsstörning, ospecificerad  
F900 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning  
F900A DAMP  
F900B ADHD  
F900C ADD  
F900X Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS  
F901 Hyperaktiv beteendestörning  
F908 Andra specificerade hyperaktivitetsstörningar  
F909 Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad  
F950 Övergående tics  
F951 Kroniska motoriska eller vokala tics  
F952 Kombinerade vokala och multipla motoriska tics  
F958 Andra specificerade tics  
F959 Tics, ospecificerade  
F980 Icke organisk enures  
F980A Enures, primär, icke organisk  
F980B Enures, sekundär, icke organisk  
F980C Enures, psykogen  
F980W Annan specificerad icke organisk enures  
F981 Icke organisk enkopres  
F981A Enkopres, funktionell, icke organisk  
F981B Enkopres, psykogen  
F981W Annan specificerad icke organisk enkopres  
F982 Matvägran hos spädbarn och barn  
F983 Picasyndrom hos spädbarn och barn  
F984 Rörelsestereotypier  
F985 Stamning  
F985A Stamning  
F985W Annan specificerad störning av typ stamning  
F985X Ospecificerad störning av typ stamning  
F986 Skenande tal  
F986A Skenande tal, cluttering  
F986W Annan specificerad störning av typ skenande tal