NordDRG Users' Manual
Version 2012 FIN FULL PR1e April 2012

Copyright information
Nordiskt Center för patientgruppering