G00.0 Haemophilus-aivokalvotulehdus
G00.1 Pneumokokin aiheuttama aivokalvotulehdus
G00.2 Streptokokin aiheuttama aivokalvotulehdus
G00.3 Stafylokokin aiheuttama aivokalvotulehdus
G00.8 Muu bakteriaalinen aivokalvotulehdus
G00.9 Määrittämätön bakteriaalinen aivokalvotulehdus
G01   * Aivokalvotulehdus muualla luokitetun bakteeritaudin yhteydessä
G01   *A01.0 Lavantautiin liittyvä aivokalvotulehdus
G01   *A02.2 Salmonellan aiheuttama aivokalvotulehdus
G01   *A17.0 Tuberkuloottinen meningiitti
G01   *A22.8 Pernaruton aiheuttama aivokalvotulehdus
G01   *A27.9 Leptospiroosiin liittyvä aivokalvotulehdus
G01   *A32.1 Listerian aiheuttama aivokalvotulehdus
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G01   *A39.0 Meningokokin aiheuttama aivokalvotulehdus
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 389B Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, useiden elinjärjestelmien ongelmia
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G01   *A50.4 Myöhäinen synnynnäisen kupan aiheuttama aivokalvotulehdus
G01   *A51.4 Sekundaarisen kupan aiheuttama aivokalvotulehdus
G01   *A52.1 Myöhäiskupan aiheuttama aivokalvotulehdus
G01   *A54.8 Gonokokin aiheuttama aivokalvotulehdus
G01   *A69.2 Lymen borrelioosiin liittyvä aivokalvotulehdus
G02.0 * Aivokalvotulehdus muualla luokitetun virussairauden yhteydessä
G02.0 *A87.0 Enteroviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
G02.0 *A87.1 Adenoviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
G02.0 *B00.3 Herpesviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
G02.0 *B01.0 Vesirokkoviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
G02.0 *B02.1 Vyöruusuun liittyvä aivokalvotulehdus
G02.0 *B05.1 Tuhkarokon jälkeinen aivokalvotulehdus
G02.0 *B06.0 Vihurirokkoviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
G02.0 *B26.1 Sikotaudin aivokalvotulehdus
G02.0 *B27.9 Mononukleoosiin liittyvä aivokalvotulehdus
G02.1 * Sienitauteihin liittyvä aivokalvotulehdus
G02.1 *B37.5 Kandidan aiheuttama aivokalvotulehdus
G02.1 *B38.4 Koksidioidomykoosiin liittyvä aivokalvotulehdus
G02.1 *B45.1 Kryptokokkoosiin liittyvä aivokalvotulehdus
G02.8 * Aivokalvotulehdus muualla luokitetun muun tartunta- tai loistaudin yhteydessä
G02.8 *B56.9 Afrikkalaiseen trypanosomiaasiin liittyvä aivokalvotulehdus
G02.8 *B57.4 Pitkäaikaiseen Chagasin tautiin liittyvä aivokalvotulehdus
G03.0 Ei-märkäinen aivokalvotulehdus
G03.1 Pitkäaikainen aivokalvotulehdus
G03.2 Hyvänlaatuinen uusiutuva aivokalvotulehdus (Mollaret)
G03.8 Muusta määritetystä syystä aiheutuva aivokalvotulehdus
G03.9 Määrittämätön aivokalvotulehdus
G04.0 # Akuutti hajapesäkkeinen aivotulehdus
G04.1 Trooppinen spastinen paraplegia
G04.2 Muualla luokittamaton bakteriaalinen aivokalvo-aivotulehdus tai aivokalvo-selkäydintulehdus
G04.8 Muu aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus
G04.9 Määrittämätön aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus
G05.0 * Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus muualla luokitetun bakteerisairauden yhteydessä
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G05.0 *A17.8 Tuberkuloottinen aivokalvo-aivotulehdus
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 389B Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, useiden elinjärjestelmien ongelmia
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G05.0 *A32.1 Listerioosiin liittyvä aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G05.0 *A39.8 Meningokokkisairauteen liittyvä aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 389B Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, useiden elinjärjestelmien ongelmia
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G05.0 *A50.4 Synnynnäiseen kuppaan liittyvä aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus
G05.0 *A52.1 Myöhäiskupan aiheuttama aivotulehdus
G05.1 * Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus muualla luokitetun virussairauden yhteydessä
G05.1 *A85.0 Enterovirusinfektioon liittyvä aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus
G05.1 *A85.1 Adenovirusinfektioon liittyvä aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus
G05.1 *B00.4 Herpesviruksen aiheuttama aivokalvojen ja aivojen tulehdus
G05.1 *B01.1 Vesirokkoviruksen aiheuttama aivotulehdus
G05.1 *B02.0 Vyöruusuun liittyvä aivotulehdus
G05.1 *B05.0 Tuhkarokon jälkeinen aivotulehdus
G05.1 *B06.0 Vihurirokkoviruksen aiheuttama aivotulehdus
G05.1 *B25.8 Sytomegalovirusinfektioon liittyvä aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus
G05.1 *B26.2 Sikotaudin aivotulehdus
G05.1 *J10.8 Influenssaan liittyvä aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus, muu tunnistettu virus
G05.1 *J11.8 Influenssaan liittyvä aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus, tunnistamaton virus
G05.2 * Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus muualla luokitetun muun tartunta- tai loistautiin yhteydessä
G05.2 *B57.4 Pitkäaikaiseen Chagasin tautiin liittyvä aivotulehdus ja/tai selkäydintulehdus
G05.2 *B58.2 Toksoplasmoosiin liittyvä aivokalvo-aivotulehdus
G05.2 *B60.2 Primaarinen ameban aiheuttama aivokalvo-aivotulehdus
G05.2 *B83.2 Eosinofiilinen aivokalvo-aivotulehdus
G05.8 * Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G05.8 *M32.1 Systeemiseen lupus erythematosukseen (SLE) liittyvä aivotulehdus
G06.0 Kallonsisäinen märkäkertymä tai granulooma
G06.1 Selkärangansisäinen märkäkertymä tai granulooma
G06.2 Määrittämätön kovakalvon ulkopuolinen tai kovakalvonalainen märkäkertymä
G07   * Kallonsisäinen tai selkärangansisäinen märkäkertymä tai granulooma muualla luokitetun sairauden yhteydessä
G07   *A06.6 Ameban aiheuttama aivopaise
G07   *A17.1 Aivokalvojen tuberkulooma
G07   *A17.8 Aivojen tuberkuloosi
G07   *A54.8 Gonokokin aiheuttama aivopaise
G07   *B65.9 Määrittämättömään skistosomiaasiin liittyvä aivogranulooma
G08 Kallonsisäinen tai selkärangansisäinen laskimotulehdus tai laskimontukkotulehdus
G09 Keskushermoston tulehdussairauksien myöhäisvaikutukset
G10 Huntingtonin tauti
G10   *F02.29 Huntingtonin tautiin liittyvä dementia  ei tietoa liitännäisoireista
G11.00 Pikkuaivojen dysplasia and aplasia
G11.01 Joubert oireyhtymä
G11.02 Epätasapaino-oireyhtymä
G11.08 Muu synnynnäinen ei-etenevä ataksia
G11.10 Varhain alkava pikkuaivoataksia, jossa jännerefleksit säilyvät
G11.11 [Autosomissa peittyvästi periytyvä] Friedreichin ataksia
G11.12 Varhain alkava pikkuaivoataksia ja myoklonia (Huntin ataksia)
G11.13 Marinesco-Sjögrenin oireyhtymä
G11.14 Varhain alkava pikkuaivoataksia ja essentiaalinen vapina
G11.18 Muu varhain alkava pikkuaivoataksia
G11.2 Myöhään alkava pikkuaivoataksia
G11.3 Puutteelliseen DNA:n korjaukseen liittyvä pikkuaivoataksia
G11.4 Perinnöllinen spastinen paraplegia
G11.8 Muu perinnöllinen ataksia
G11.9 Määrittämätön perinnöllinen ataksia
G12.0 Lapsuuden spinaalinen lihasatrofia, tyyppi I (Werdnig-Hoffmann)
G12.1 Muu perinnöllinen spinaalinen lihasatrofia
G12.2 Motoneuronisairaus
G12.8 Muu spinaalinen lihasatrofia ja lähisukuinen oireyhtymä
G12.9 Määrittämätön spinaalinen lihasatrofia
G13.0 * Paraneoplastinen hermo-lihassairaus tai hermosairaus
G13.1 * Muu kasvainsairauksiin liittyvä, ensisijaisesti keskushermostoon kohdistuva systeeminen atrofia
G13.2 * Myksödeemaan liittyvä, ensisijaisesti keskushermostoon kohdistuva systeeminen atrofia
G13.2 *E00.1 Jodinpuutteen aiheuttamaan myksödeemaan liittyvä, ensisijaisesti keskushermostoon kohdistuva systeeminen atrofia
G13.2 *E03.9 Määrittämättömään kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyvä, ensisijaisesti keskushermostoon kohdistuva systeeminen atrofia
G13.8 * Ensisijaisesti keskushermostoon kohdistuva systeeminen atrofia muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G20 Parkinsonin tauti
G20   *F02.39 Parkinsonin tautiin liittyvä dementia  ei tietoa liitännäisoireista
G21.0 # Pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä
G21.1 # Muu lääkeaineen laukaisema sekundaarinen parkinsonismi
G21.2 Muun ulkoisen syyn aiheuttama sekundaarinen parkinsonismi
G21.3 Aivotulehduksen jälkeinen parkinsonismi
G21.8 Muu sekundaarinen parkinsonismi
G21.9 Määrittämätön sekundaarinen parkinsonismi
G22   * Parkinsonismi muualla luokitetun sairauden  yhteydessä
G22   *A52.1 Kupan aiheuttama parkinsonismi
G23.0 Pigmentoitunut pallidusrappeuma
G23.1 Etenevä supranukleaarinen silmälihashalvaus (Steele-Richardson-Olszewski)
G23.2 Striatonigraalinen rappeuma
G23.8 Muu tyvitumakkeiden rappeutumisairaus
G23.9 Määrittämätön tyvitumakkeiden rappeutumissairaus
G24.0 # Lääkeaineen laukaisema lihasjänteyshäiriö (lihasdystonia)
G24.1 Idiopaattinen suvuittainen lihasdystonia
G24.2 Idiopaattinen ei-suvuittainen lihasdystonia
G24.3 Spasmodinen kierokaula
G24.4 Idiopaattinen orofasiaalinen dystonia
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G24.5 Luomikouristus
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 2 902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G24.8 Muu lihasdystonia
G24.9 Määrittämätön lihasdystonia
G25.0 Essentiaalinen vapina
G25.1 # Lääkeaineen laukaisema vapina
G25.2 Muu vapina
G25.3 # Myoklonus
G25.4 # Lääkeaineen laukaisema korea
G25.5 Muu korea
G25.6 # Lääkeaineen laukaisema tai muu elimellisistä syistä johtuva nykimishäiriö (tic)
G25.8 Muu ekstrapyramidaalinen sairaus ja liikehäiriö
G25.9 Määrittämätön ekstrapyramidaalinen sairaus ja/tai liikehäiriö
G26   * Ekstrapyramidaalinen häiriötila tai liikehäiriö muualla luokitetun sairauden yhteydessä
G30.0 Varhain alkava Alzheimerin tauti
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G30.0 *F00.00 Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava dementia   ilman lisäoireita
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Child 99 470 Puutteellinen tai virheellinen tieto tai diagnoosi puuttuu
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G30.1 Myöhään alkava Alzheimerin tauti
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G30.1 *F00.10 Alzheimerin tautiin liittyvä myöhään alkava dementia  ilman lisäoireita
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Child 99 470 Puutteellinen tai virheellinen tieto tai diagnoosi puuttuu
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G30.8 Muu Alzheimerin tauti
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G30.8 *F00.20 Alzheimerin tautiin liittyvä epätyypillinen tai sekatyyppinen dementia  ilman lisäoireita
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Child 99 470 Puutteellinen tai virheellinen tieto tai diagnoosi puuttuu
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G30.9 Määrittämätön Alzheimerin tauti
G31.0 Paikallinen aivosurkastuma
G31.0 *F02.09 Pickin tautiin liittyvä dementia  ei tietoa liitännäisoireista
G31.1 Muualla luokittamaton aivojen seniili rappeuma
G31.2 Alkoholin aiheuttama hermoston rappeutuminen
G31.8 Muu hermoston rappeutumissairaus
G31.9 Määrittämätön hermoston rappeutumissairaus
G32.0 * Selkäytimen subakuutti yhdistelmätyyppinen rappeuma muualla luokitetun sairauden yhteydessä
G32.0 *E53.8 B12-vitamiinin puutteeseen liittyvä selkäytimen subakuutti yhdistelmätyyppinen rappeuma
G32.8 * Muu hermoston rappeutumistila muualla luokitetun sairauden yhteydessä
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G35 Pesäkekovettumatauti
G35   *F02.89 Pesäkekovettumatautiin liittyvä dementia
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G35   *H48.1 Pesäkekovettumatautiin liittyvä näköhermon silmäntakaisen osan tulehdus
G36.0 Neuromyelitis optica (Devic)
G36.1 Akuutti tai puoliakuutti verenvuotoinen leukoenkefaliitti (Hurst)
G36.8 Muu akuutti hajapesäkkeinen demyelinaatio
G36.9 Määrittämätön akuutti hajapesäkkeinen demyelinaatio
G37.0 Keskuskermoston diffuusi skleroosi
G37.1 Aivokurkiaisen keskiosien demyelinaatio
G37.2 Aivosillan keskiosien myelinolyysi
G37.3 Keskushermoston demyelinoivaan sairauteen liittyvä akuutti selkäytimen poikittaistulehdus
G37.4 Subakuutti nekrotisoiva selkäydintulehdus
G37.5 Konsentrinen skleroosi (Baló)
G37.8 Muu keskushermoston demyelinoiva sairaus
G37.9 Määrittämätön keskushermoston demyelinoiva sairaus
G40.00 Hyvänlaatuinen lasten epilepsia, jossa esiintyy sentrotemporaalisia EEG-piikkejä
G40.01 Lasten epilepsia, jossa esiintyy takaraivolohkon paroksysmeja EEG:ssä
G40.09 Muu tai määrittämätön paikallinen tai paikallisalkuinen (pesäkkeellinen tai osittainen) idiopaattinen epilepsia
G40.10 Yksikertainen partiaalinen epileptinen kohtaus
G40.11 Monimutkaiseksi kehittyvä paikallinen epileptinen kohtaus
G40.12 Yksinkertainen osittainen mutta sekundaarisesti yleiseksi laajeneva epileptinen kohtaus
G40.19 Muu tai määrittämätön paikallinen tai paikallisalkuinen yksinkertaisina paikallisina kohtauksina ilmenevä epilepsia tai epileptinen oireyhtymä
G40.20 Monimutkainen paikallinen vain tajunnanmuutoksena ilmenevä epileptinen kohtaus
G40.21 Tajunnan muutoksin ja automatismeina ilmenevä monimutkainen paikallinen epileptinen kohtaus
G40.22 Monimutkainen osittainen mutta sekundaarisesti yleistyvä epileptinen kohtaus
G40.29 Muu tai määrittämätön paikallinen (osittainen tai pesäkkeittäinen) monimutkaisin osittaisin kohtauksin ilmenevä epilepsia tai epileptinen oireyhtymä
G40.30 Hyvänlaatuinen imeväisiän myoklonusepilepsia
G40.31 Suvuittain esiintyvät hyvänlaatuiset vastasyntyneen kouristukset
G40.33 Lapsuusiän poissaolokohtausepilepsia
G40.34 Heräämisvaiheessa yleistyneitä toonis-kloonisia kohtauksia aiheuttava epilepsia
G40.35 Nuoruusiän poissaolokohtausepilepsia
G40.36 Nuoruusiän myoklooninen epilepsia
G40.37 Baltian myoklonia
G40.39 Muu tai määrittämätön yleistynyt epilepsiaoireyhtymä, jossa on atoonisia, kloonisia, toonisia tai toonis-kloonisia kohtauksia
G40.4 Muu yleistynyt epilepsia tai epileptinen oireyhtymä
G40.50 Eplepsia partialis continua (Kojevnikof)
G40.51 Alkoholin käyttöön liittyvät epileptiset kohtaukset
G40.52# Lääkeaineiden käyttöön liittyvät epileptiset kohtaukset
G40.59 Muu erityinen epileptinen oireyhtymä
G40.6 Määrittämätön grand mal (ja mahdolliset petit mal -kohtaukset)
G40.7 Määrittämätön petit mal ilman grand mal -kohtauksia
G40.80 Jatkuvina syvän unen aikaisina aivosähkötoiminnan purkauksina ilmenevä epilepsia
G40.89 Muu epilepsia
G40.9 Määrittämätön epilepsia
G40.9 *F02.89 Epilepsiaan liittyvä dementia
G41.0 Grand mal -sarjakohtaus
G41.1 Petit mal -sarjakohtaus
G41.2 Monimuotoinen osittainen status epilepticus
G41.8 Muu sarjakohtaus
G41.9 Määrittämätön epileptinen sarjakohtaus
G43.0 # Esioireeton migreeni (tavallinen migreeni)
G43.1 # Esioireinen migreeni
G43.2 # Migreenin sarjakohtaus
G43.3 # Komplisoitunut migreeni
G43.8 # Muu migreeni
G43.9 # Määrittämätön migreeni
G44.0 Cluster-päänsärkyoireyhtymä
G44.1 Muualla luokittamaton verisuoniperäinen päänsärky
G44.2 Jännityspäänsärky
G44.3 Pitkäaikainen posttraumaattinen päänsärky
G44.4 # Muualla luokittamaton lääkeaineen laukaisema päänsärky
G44.8 Muu päänsärkyoireyhtymä
G45.0 Nikamavaltimo-kallonpohjavaltimo-oireyhtymä
G45.1 [Hemisfeerinen] kaulavaltimo-oireyhtymä
G45.2 Useat tai molemminpuoliset aivoihin verta tuovien valtimoiden oireyhtymät
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G45.3 Hetkellinen sokeus
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 2 902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G45.4 Ohimenevä täydellinen muistamattomuus
G45.8 Muu ohimenevä aivoverenkiertohäiriö tai lähisukuinen oireyhtymä
G45.9 Määrittämätön ohimenevä aivoverenkiertohäiriö
G46.0 * Keskimmäisen aivovaltimon oireyhtymä
G46.0 *I66.0 Keskimmäisen aivovaltimon oireyhtymä
G46.1 * Etumaisen aivovaltimon oireyhtymä
G46.1 *I66.1 Etumaisen aivovaltimon oireyhtymä
G46.2 * Takimmaisen aivovaltimon oireyhtymä
G46.2 *I66.2 Takimmaisen aivovaltimon oireyhtymä
G46.3 * Aivorungon halvausoireyhtymä
G46.3 *I67.9 Aivorungon halvausoireyhtymä
G46.4 * Pikkuaivojen halvausoireyhtymä
G46.4 *I67.9 Pikkuaivojen halvausoireyhtymä
G46.5 * Yksinomaan motorinen lakunaarinen oireyhtymä
G46.5 *I67.9 Yksinomaan motorinen lakunaarinen oireyhtymä
G46.6 * Yksinomaan sensorinen lakunaarinen oireyhtymä
G46.6 *I67.9 Yksinomaan sensorinen lakunaarinen oireyhtymä
G46.7 * Muu lakunaarinen oireyhtymä
G46.7 *I67.9 Muu lakunaarinen oireyhtymä
G46.8 * Muu aivojen verisuonisairauksiin liittyvä verisuoniperäinen oireyhtymä (I60-I67)
G46.8 *I67.9 Muu aivojen verisuonisairauksiin liittyvä verisuoniperäinen oireyhtymä
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G47.0 Unen alkamisen ja ylläpitämisen häiriö
G47.1 Liikaunisuutta aiheuttava häiriö
G47.2 Elimellinen uni-valverytmin häiriö
19 432C Muut psyykkiset häiriöt
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 19 919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G47.3 Uniapnea
3 520 Obstruktiivinen uniapnea
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 3 903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G47.4 Narkolepsia ja/tai katapleksia
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G47.8 Muu elimellinen unihäiriö
G47.9 Määrittämätön unihäiriö
19 432C Muut psyykkiset häiriöt
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 19 919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G50.0 Kolmoishermosärky
G50.1 Epätyypillinen kasvokipu
G50.8 Muu kolmoishermon sairaus
G50.9 Määrittämättömät kolmoishermon sairaudet
G51.0 Kasvohermohalvaus
G51.1 Polvekehermosolmun tulehdus
G51.2 Melkerssonin oireyhtymä
G51.3 Kasvojen toisen puolen klooninen spasmi
G51.4 Kasvojen myokymia
G51.8 Muu kasvohermon sairaus
G51.9 Määrittämätön kasvohermon sairaus
G52.0 Hajuhermon sairaus
G52.1 Kieli-kitahermon sairaus
G52.2 Kiertäjähermon sairaus
G52.3 Kielen liikehermon sairaus
G52.7 Useiden aivohermojen sairaus
G52.8 Muun aivohermon sairaus
G52.9 Määrittämätön aivohermosairaus
G53.0 * Vyöruusun jälkeinen hermosärky
G53.0 *B02.20 Vyöruusun jälkeinen kolmoishermosärky
G53.0 *B02.21 Vyöruusun jälkeinen muun aivohermon neuralgia
G53.1 * Usean aivohermon halvaus muualla luokitetun tartunta- tai loistaudin yhteydessä
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G53.2 * Sarkoidoosiin liittyvä useiden aivohermojen halvaus
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G53.2 *D86.8 Sarkoidoosiin liittyvä useiden aivohermojen halvaus
G53.3 * Kasvainsairauteen liittyvä usean aivohermon halvaus
G53.8 * Muu aivohermomuutos muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G54.0 Olkapunoksen (hartiapunoksen) sairaudet
G54.1 Lanne-ristipunoksen sairaudet
G54.2 Muualla luokittamattomat kaulahermojuurten sairaudet
G54.3 Muualla luokittamattomat rintahermojuurten sairaudet
G54.4 Muualla luokittamattomat lanne- ja ristihermojuurten sairaudet
G54.5 Neuralginen amyotrofia
G54.6 Kivulias fantomiraajaoireyhtymä
G54.7 Kivuton fantomiraajaoireyhtymä
G54.8 Muu hermojuurten ja hermopunosten sairaus
G54.9 Määrittämätön hermojuuren ja/tai hermopunoksen sairaus
G55.0 * Kasvainsairauteen liittyvä hermojuurten tai hermopunosten puristustila
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G55.1 * Nikamavälilevyhäiriöön liittyvä hermojuurten tai hermopunosten puristustila
G55.1 *M51.1 Nikamavälilevysairauden aiheuttama hermojuuren puristustila
G55.1 *M51.9 Nikamavälilevyhäiriöön liittyvä hermojuuren tai hermopunoksen puristustila
8 243 Selkäsairaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 8 908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G55.2 * Spondyloosiin liittyvä hermojuurten tai hermopunosten puristustila
8 243 Selkäsairaus
1 day 8 908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G55.2 *M47.9 Spondyloosiin liittyvä hermojuuren tai hermopunoksen puristustila
G55.3 * Muuhun selkäsairauteen liittyvä hermojuurten tai hermopunosten puristustila
8 243 Selkäsairaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 8 908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G55.8 * Hermojuurten tai hermopunosten puristustila muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G56.0 Rannekanavaoireyhtymä
G56.1 Muu keskihermon sairaus
G56.2 Kyynärhermon sairaus
G56.3 Värttinähermon sairaus
G56.4 Kausalgia
G56.8 Muu yläraajan yhden hermon sairaus
G56.9 Määrittämätön yläraajan yhden hermon sairaus
G57.0 Lonkkahermon sairaus
G57.1 Meralgia paraesthetica
G57.2 Reisihermon sairaus
G57.3 Pohjehermon sairaus
G57.4 Säärihermon sairaus
G57.5 Nilkkakanavaoireyhtymä
G57.6 Sisemmän jalkapohjahermon sairaus
G57.8 Muu alaraajan yhden hermon sairaus
G57.9 Määrittämätön alaraajan yhden hermon sairaus
G58.0 Kylkivälihermon sairaus
G58.7 Multippeli mononeuropatia
G58.8 Muu yhden hermon sairaus
G58.9 Määrittämätön yhden hermon sairaus
G59.0 * Diabeteksen yhden hermon sairaus (E10-E14/.4)
G59.0 *E10.4 Diabeteksen mononeuropatia  nuoruustyypin diabetes
G59.0 *E11.4 Diabeteksen mononeuropatia  aikuistyypin diabetes
G59.8 * Muu yhden hermon sairaus muualla luokitetun sairauden yhteydessä
G60.0 Perinnöllinen motorinen ja sensorinen ääreishermosairaus
G60.1 Refsumin tauti
G60.2 Perinnölliseen ataksiaan liittyvä hermosairaus
G60.3 Idiopaattinen etenevä hermosairaus
G60.8 Muu perinnöllinen idiopaattinen ääreishermosairaus
G60.9 Määrittämätön perinnöllinen idiopaattinen ääreishermostosairaus
G61.0 Guillain-Barrén oireyhtymä
G61.1 # Seerumineuropatia
G61.8 Muu tulehduksellinen monihermosairaus
G61.9 Määrittämätön tulehduksellinen monihermosairaus
G62.0 # Lääkeaineen laukaisema monihermosairaus
G62.1 Alkoholin käyttöön liittyvä monihermosairaus
G62.2 Muun myrkyllisen aineen aiheuttama monihermosairaus
G62.8 Muu monihermosairaus
G62.9 Määrittämätön monihermosairaus
G63.0 * Monihermosairaus muualla luokitetun tartunta- tai loistaudin yhteydessä
G63.0 *A17.8 Tuberkuloottinen monihermosairaus
G63.0 *A30.9 Lepraan liittyvä monihermosairaus
G63.0 *A36.8 Kurkkumädän aiheuttama monihermotulehdus
G63.0 *A50.4 Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama monihermosairaus
G63.0 *A52.1 Myöhäiskuppaan liittyvä monihermosairaus
G63.0 *A69.2 Lymen borrelioosiin liittyvä monihermosairaus
G63.0 *B02.29 Vyöruusun jälkeinen monihermotulehdus
G63.0 *B26.8 Sikotaudin monihermosairaus
G63.0 *B27.9 Mononukleoosiin liittyvä monihermosairaus
G63.1 * Kasvainsairauteen liittyvä monihermosairaus
G63.2 * Diabeteksen monihermosairaus
G63.2 *E10.4 Diabeteksen polyneuropatia  nuoruustyypin diabetes
G63.2 *E11.4 Diabeteksen polyneuropatia  aikuistyypin diabetes
G63.3 * Muuhun umpieritys- tai aineenvaihduntasairauteen liittyvä monihermosairaus
G63.4 * Ravitsemushäiriöön liittyvä monihermosairaus
G63.5 * Systeemiseen sidekudossairauteen liittyvä monihermosairaus
G63.6 * Muuhun lihas- ja luusairauteen liittyvä monihermosairaus
G63.6 *M05.3 Reumatoidi monihermosairaus
G63.8 * Monihermosairaus muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G63.8 *N18.8 Ureeminen hermosairaus
G64 Muu ääreishermostosairaus
G70.0 # Myasthenia gravis
G70.1 Toksiset myoneuraaliset sairaudet
G70.20 Synnynnäinen familiaalinen myastenia
G70.21 Lantion ja raajojen myastenia
G70.28 Muu synnynnäinen tai kehityksellinen myastenia
G70.8 Muu hermo-lihasliitosten sairaus
G70.9 Määrittämätön hermo-lihasliitosten sairaus
G71.00 Hyvänlaatuinen lihasdystrofia (Becker)
G71.01 Hyvänlaatuinen skapuloperoneaalinen lihasdystrofia, jolle ovat ominaisia varhain ilmenevät kontraktuurat (Emery-Dreifuss)
G71.02 Kasvo-hartiaseudun lihasdystrofia (Landouzy-Déjerine)
G71.03 Autosomissa peittyvästi periytyvä , Duchennen tai Beckerin dystrofiaa muistuttava lapsuuden lihasdystrofia
G71.04 Okulofaryngeaalinen lihasdystrofia
G71.05 Skapuloperoneaalinen lihasdystrofia
G71.06 Vaikea lihasdystrofia (Duchenne)
G71.08 Muu lihasdystrofia
G71.10# Lääkeaineen laukaisema myotonia
G71.11 Myotoninen dystrofia (Steinert)
G71.11*H28.2 Myotoniseen dystrofiaan liittyvä kaihi
G71.12 Synnynnäinen myotonia
G71.13 Neuromyotonia (Isaacs)
G71.14 Synnynnäinen paramyotonia
G71.15 Pseudomyotonia
G71.18 Muu lihasjänteyssairaus
G71.21 Synnynnäinen lihassairaus - lihassyiden tyyppien välinen epäsuhta
G71.22 Synnynnäinen lihassairaus - monitumaiset (pienitumaiset) lihassolut
G71.23 Synnynnäinen myotubulaarinen [sentronukleaarinen] lihassairaus
G71.24 Synnynnäinen nemaliini-lihassairaus
G71.25 Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen lihasdystrofia
G71.28 Muu synnynnäinen lihassairaus
G71.3 Muualla luokittamaton mitokondriaalinen lihassairaus
G71.8 Muu primaarinen lihassairaus
G71.9 Määrittämätön primaarinen lihassairaus
G72.0 # Lääkeaineen laukaisema lihassairaus
G72.1 Alkoholin käyttöön liittyvä lihassairaus
G72.2 Muun myrkyllisen aineen aiheuttama lihassairaus
G72.3 Periodinen halvaus
G72.4 Muualla luokittamaton tulehduksellinen lihassairaus
G72.8 Muu lihassairaus
G72.9 Määrittämätön lihassairaus
G73.0 * Umpierityssairauteen liittyvä myasteeninen oireyhtymä
G73.0 *E05.9 Tyreotoksikoottiset myasteeniset oireyhtymät
G73.0 *E10.4 Diabeteksen amyotrofia  nuoruustyypin diabetes
G73.0 *E11.4 Diabeteksen amyotrofia  aikuistyypin diabetes
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G73.1 * Eaton-Lambertin oireyhtymä
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G73.1 *C80.99 Eaton-Lambertin oireyhtymä
G73.2 * Muu kasvainsairauteen liittyvä myasteeninen oireyhtymä
G73.3 * Myasteeninen oireyhtymä muualla luokitetun sairauden yhteydessä
G73.4 * Lihassairaus muualla luokitetun tartunta- ja loistaudin yhteydessä
G73.5 * Umpierityssairauteen liittyvä lihassairaus
G73.5 *E05.9 Tyreotoksikoottinen lihassairaus
G73.5 *E20.9 Lisäkilpirauhasten vajaatoimintaan liittyvä lihassairaus
G73.6 * Aineenvaihduntasairauteen liittyvä lihassairaus
G73.6 *E74.0 Glykogeenin kertymäsairauteen liittyvä lihassairaus
G73.6 *E75.6 Rasvankertymätauteihin liittyvä lihassairaus
G73.7 * Lihassairaus muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G73.7 *M05.3 Reumatoidi lihassairaus
G73.7 *M32.1 LED-tautiin liittyvä lihassairaus
G73.7 *M34.8 Sklerodermaan liittyvä lihassairaus
G73.7 *M35.0 Sjögrenin oireyhtymään (sicca-oireyhtymä) liittyvä lihassairaus
G80.0 Spastinen kvadripleginen CP-oireyhtymä
G80.1 Spastinen dipleginen CP-oireyhtymä
G80.2 Spastinen hemipleginen CP-oireyhtymä
G80.3 Dyskineettinen CP-oireyhtymä
G80.4 Ataktinen CP-oireyhtymä
G80.8 Muu CP-oireyhtymä
G80.9 Määrittämätön CP-oireyhtymä
G81.0 Veltto hemiplegia
G81.1 Jäykkä hemiplegia
G81.9 Määrittämätön hemiplegia
G82.0 Veltto paraplegia
G82.1 Jäykkä (spastinen) paraplegia
G82.2 Määrittämätön paraplegia
G82.3 Veltto tetraplegia
G82.4 Jäykkä (spastinen) tetraplegia
G82.5 Määrittämätön tetraplegia
G83.0 Yläraajojen diplegia
G83.1 Alaraajan monoplegia
G83.2 Yläraajan monoplegia
G83.3 Määrittämätön monoplegia
G83.4 Cauda equina -oireyhtymä
G83.8 Muu halvausoireyhtymä
G83.9 Määrittämätön halvausoireyhtymä
G90.0 Idiopaattinen autonomisten ääreishermojen sairaus
G90.1 Suvuittainen dysautonomia (Riley-Day)
G90.2 Hornerin oireyhtymä
G90.3 Usean järjestelmän rappeuma
G90.4 Autonominen dysrefleksia
G90.8 Muu autonomisen hermoston sairaus
G90.9 Määrittämätön autonomisen hermoston sairaus
G91.0 Kommunikoiva vesipäisyys
G91.1 Obstruktiivinen vesipäisyys
G91.2 Normaalipaineinen vesipäisyys
G91.3 Määrittämätön vamman jälkeinen vesipäisyys
G91.8 Muu vesipäisyys
G91.9 Määrittämätön vesipäisyys
G92 Toksinen aivosairaus
G93.0 Aivokystat
G93.1 Hapenpuutteesta aiheutunut muualla luokittamaton aivovamma
G93.2 Hyvänlaatuinen kallonsisäinen hypertensio
G93.3 Virusinfektiota seuraava väsymysoireyhtymä
G93.4 Määrittämätön enkefalopatia
G93.5 Aivojen puristustila
G93.6 Aivoturvotus
G93.7 # Reyen oireyhtymä
G93.8 Muu aivosairaus
G93.90 Aivokuolema
G93.99 Määrittämätön aivosairaus
G94.0 * Vesipäisyys muualla luokitetun tartunta- tai loistaudin yhteydessä
G94.1 * Vesipäisyys kasvainsairauden yhteydessä
G94.2 * Vesipäisyys muun muualla luokitetun sairauden yhteydessä
G94.8 * Muu aivosairaus muualla luokitetun sairauden yhteydessä
G95.0 Selkäytimen ja/tai aivorungon ontelotauti
G95.0 *M49.4 Syringomyeliasta johtuva nikamasairaus
G95.1 Verisuoniperäiset selkäydinsairaudet
G95.2 Määrittämätön selkäytimen puristustila
G95.8 # Muu selkäydinsairaus
G95.9 Määrittämätön selkäydinsairaus
G96.0 Aivo-selkäydinnesteen vuoto
G96.1 Muualla luokittamattomat aivo- ja selkäydinkalvojen sairaudet
G96.8 Muu keskushermostosairaus
G96.9 Määrittämätön keskushermostosairaus
G97.0 Selkärankapiston jälkeinen aivo-selkäydinnesteen vuoto
G97.1 Muu selkärankapiston jälkeinen reaktio
G97.2 Aivokammiosuntin jälkeinen kallonsisäinen alipaine
G97.8 Muu toimenpiteen jälkeinen hermostovika
G97.9 Määrittämätön toimenpiteen jälkeinen hermostovika
G98 Muualla luokittamaton muu hermostosairaus
G99.0 * Umpieritys- tai aineenvaihduntasairauteen liittyvä autonomisen hermoston sairaus
G99.0 *E10.4 Diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston sairaus  nuoruustyypin diabetes
G99.0 *E11.4 Diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston sairaus  aikuistyypin diabetes
G99.0 *E85.9 Amyloidoosiin liittyvä autonomisen hermoston sairaus
G99.1 * Muu autonomisen hermoston sairaus muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G99.2 * Selkäydinsairaus muualla luokitetun sairauden yhteydessä
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G99.2 *M47.0 Etumaisen selkäydinvaltimon ja/tai nikamavaltimon puristusoireyhtymä
G99.2 *M47.1 Nikamasairauden aiheuttama selkäytimen puristuminen
G99.2 *M47.9 Spondyloosiin liittyvä selkäydinsairaus
8 243 Selkäsairaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 8 908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G99.2 *M50.0 Kaularangan välilevysairaus ja selkäydinsairaus
8 243 Selkäsairaus
Child 99 470 Puutteellinen tai virheellinen tieto tai diagnoosi puuttuu
1 day 8 908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä
G99.2 *M51.0 Nikamavälilevysairaus ja selkäydinsairaus
G99.8 * Muu hermostosairaus muualla luokitetun sairauden yhteydessä
G99.8 *A17.9 Määrittämätön hermoston tuberkuloosi
1   1A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus
Neon. 15 390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän,  muu merkittävä ongelma
1 day 1 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä