00P11 Face, mouth or neck diagnosis, n =  359  
A16.8 Tuberkulose i annet spesifisert åndedrettsorgan, uten nevnt bakteriologisk eller histologisk bekreftelse  
A16.9 Tuberkulose i uspesifisert åndedrettsorgan, uten nevnt bakteriologisk eller histologisk bekreftelse  
A36.0 Svelgdifteri  
A36.1 Difteri i nasopharynx  
A36.2 Larynksdifteri  
A54.5 Gonokokkfaryngitt  
A56.4 Klamydiainfeksjon i svelg  
A66.5 Gangosa  
A69.0 Nekrotiserende ulcerøs stomatitt  
A69.1 Annen Vincent-infeksjon  
B00.2 Herpetisk gingivostomatitt eller faryngotonsillitt  
B08.5 Vesikulær faryngitt som skyldes enterovirus  
B37.0 Candidastomatitt  
B44.2 Tonsillær aspergillose  
C00.0 Ondartet svulst på utside av overleppe  
C00.1 Ondartet svulst på utside av underleppe  
C00.2 Ondartet svulst på utside av leppe, uspesifisert  
C00.3 Ondartet svulst på innside av overleppe  
C00.4 Ondartet svulst på innside av underleppe  
C00.5 Ondartet svulst på innside av leppe, uspesifisert  
C00.6 Ondartet svulst i munnvik  
C00.8 Overlappende ondartet svulst i leppe  
C00.9 Ondartet svulst på uspesifisert del av leppe  
C01 Ondartet svulst i tungerot  
C02.0 Ondartet svulst på fremre to tredjedeler av overside av tunge  
C02.1 Ondartet svulst på tungerand  
C02.2 Ondartet svulst på fremre to tredjedeler av underside av tunge  
C02.3 Ondartet svulst i uspesifisert del av fremre to tredjedeler av tunge  
C02.4 Ondartet svulst i tungemandel  
C02.8 Overlappende ondartet svulst i tunge  
C02.9 Ondartet svulst på uspesifisert del av tunge  
C03.0 Ondartet svulst i tannkjøtt i overkjeve  
C03.1 Ondartet svulst i tannkjøtt i underkjeve  
C03.9 Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i tannkjøtt  
C04.0 Ondartet svulst i fremre del av munngulv  
C04.1 Ondartet svulst i laterale del av munngulv  
C04.8 Overlappende ondartet svulst i munngulv  
C04.9 Ondartet svulst i uspesifisert del av munngulv  
C05.0 Ondartet svulst i hard gane  
C05.1 Ondartet svulst i bløt gane  
C05.2 Ondartet svulst i drøvel  
C05.8 Overlappende ondartet svulst i gane  
C05.9 Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i gane  
C06.0 Ondartet svulst i kinnslimhinne  
C06.1 Ondartet svulst i vestibulum oris  
C06.2 Ondartet svulst i retromolært område  
C06.8 Overlappende ondartet svulst i annen eller uspesifisert del av munn  
C06.9 Ondartet svulst i uspesifisert del av munn  
C07 Ondartet svulst i ørespyttkjertel  
C08.0 Ondartet svulst i submandibularspyttkjertel  
C08.1 Ondartet svulst i sublingvalspyttkjertel  
C08.8 Overlappende ondartet svulst i stor spyttkjertel  
C08.9 Ondartet svulst i uspesifisert stor spyttkjertel  
C09.0 Ondartet svulst i tonsilleseng  
C09.1 Ondartet svulst i ganebue  
C09.8 Overlappende ondartet svulst i tonsille  
C09.9 Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i tonsille  
C10.0 Ondartet svulst i vallecula epiglottica  
C10.1 Ondartet svulst på fremre overflate av strupelokk  
C10.2 Ondartet svulst på sidevegg i oropharynx  
C10.3 Ondartet svulst på bakvegg i oropharynx  
C10.4 Ondartet svulst i gjellebuespalte  
C10.8 Overlappende ondartet svulst i oropharynx  
C10.9 Ondartet svulst i uspesifisert del av oropharynx.  
C11.0 Ondartet svulst på øvre vegg i nasopharynx  
C11.1 Ondartet svulst på bakre vegg i nasopharynx  
C11.2 Ondartet svulst på sidevegg i nasopharynx  
C11.3 Ondartet svulst på fremre vegg i nasopharynx  
C11.8 Overlappende ondartet svulst i nasopharynx  
C11.9 Ondartet svulst i uspesifisert del av nasopharynx  
C12 Ondartet svulst i sinus piriformis  
C13.0 Ondartet svulst i postkrikoidalt område  
C13.1 Ondartet svulst på hypofaryngeal side av plica aryepiglottica  
C13.2 Ondartet svulst på bakre vegg i hypopharynx  
C13.8 Overlappende ondartet svulst i hypopharynx  
C13.9 Ondartet svulst i uspesifisert del av hypopharynx,  
C14.0 Ondartet svulst i uspesifisert del av svelg  
C14.2 Ondartet svulst i Waldeyers ring  
C14.8 Overlappende ondartet svulst i leppe, munnhule eller svelg  
C30.0 Ondartet svulst i nesehule  
C30.1 Ondartet svulst i mellomøre eller indre øre  
C31.0 Ondartet svulst i maksillarsinus  
C31.1 Ondartet svulst i ethmoidalsinus  
C31.2 Ondartet svulst i frontalsinus  
C31.3 Ondartet svulst i sfenoidalsinus  
C31.8 Overlappende ondartet svulst i bihule  
C31.9 Ondartet svulst i uspesifisert bihule  
C32.0 Ondartet svulst i glottis  
C32.1 Ondartet svulst i supraglottis  
C32.2 Ondartet svulst i subglottis  
C32.3 Ondartet svulst i strupebrusk  
C32.8 Overlappende ondartet svulst i strupe  
C32.9 Ondartet svulst i uspesifisert del av strupe  
C39.0 Ondartet svulst i uspesifisert del av øvre luftveier  
C41.1 Ondartet svulst i underkjeve  
C46.2 Kaposis sarkom i gane  
C47.0 Ondartet svulst i perifer nerve i hode, ansikt eller hals  
C49.0 Ondartet svulst i bindevev eller bløtvev i hode, ansikt eller på hals  
C73 Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel  
C76.0 Ondartet svulst i hode, ansikt eller hals  
C77.0 Metastase eller uspesifisert ondartet svulst i lymfeknute i hode, ansikt eller på hals  
D00.0 Carcinoma in situ på leppe, i munnhule eller i svelg  
D02.0 Carcinoma in situ i strupe  
D10.0 Godartet svulst i leppe  
D10.1 Godartet svulst i tunge  
D10.2 Godartet svulst i munngulv  
D10.3 Godartet svulst i annen eller uspesifisert del av munn  
D10.4 Godartet svulst i mandel  
D10.5 Godartet svulst i annen del av orofarynks  
D10.6 Godartet svulst i nasofarynks  
D10.7 Godartet svulst i hypofarynks  
D10.9 Godartet svulst i uspesifisert del av svelg  
D11.0 Godartet svulst i glandula parotis  
D11.7 Godartet svulst i annen stor spyttkjertel  
D11.9 Godartet svulst i uspesifisert stor spyttkjertel  
D16.5 Godartet svulst i underkjeve  
D18.0 Hemangiom med enhver lokalisasjon  
D34 Godartet svulst i skjoldbruskkjertel  
D37.0 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i leppe, munnhule eller svelg  
D38.0 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i strupe  
E05.0 Tyreotoksikose med diffust struma  
E05.1 Tyreotoksikose med toksisk enkel knute i skjoldbruskkjer  
E05.2 Tyreotoksikose med toksisk flerknutet struma  
E05.3 Tyreotoksikose på grunn av ektopisk skjoldbruskkjertelve  
E05.4 Iatrogen tyreotoksikose  
E05.5 Tyreotoksisk krise  
E05.8 Annen spesifisert tyreotoksikose  
E05.9 Uspesifisert tyreotoksikose  
E06.0 Akutt tyreoiditt  
E06.1 Subakutt tyreoiditt  
E06.2 Kronisk tyreoiditt med forbigående tyreotoksikose  
E06.3 Autoimmun tyreoiditt  
E06.4 Legemiddelutløst tyreoiditt  
E06.5 Annen kronisk tyreoiditt  
E06.9 Uspesifisert tyreoiditt  
E07.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfun  
E07.9 Uspesifisert forstyrrelse i skjoldbruskkjertelfunksjon  
H06.2 * Endokrin eksoftalmus  
J00 Akutt nasofaryngitt  
J02.0 Streptokokkfaryngitt  
J02.8 Akutt faryngitt som skyldes annen spesifisert mikroorganisme  
J04.0 Akutt laryngitt  
J04.2 Akutt laryngotrakeitt  
J05.0 Akutt obstruktiv laryngitt  
J05.1 Akutt epiglottitt  
J06.0 Akutt laryngofaryngitt  
J06.8 Annen spesifisert akutt infeksjon med flere lokalisasjoner i øvre luftveier  
J06.9 Uspesifisert akutt infeksjon i øvre luftveier  
J31.2 Kronisk faryngitt  
J35.0 Kronisk tonsillitt  
J35.1 Hypertrofi av mandel  
J35.2 Hypertrofi av adenoid vev  
J35.3 Hypertrofi av mandel med hypertrofi av adenoid vev  
J35.8 Annen spesifisert kronisk sykdom i mandel eller adenoid vev  
J35.9 Uspesifisert kronisk sykdom i mandel eller adenoid vev  
J36 Peritonsillær abscess  
J37.0 Kronisk laryngitt  
J37.1 Kronisk laryngotrakeitt  
J38.0 Parese av stemmebånd eller strupehode  
J38.1 Polypp på stemmebånd eller strupehode  
J38.2 Knute på stemmebånd  
J38.3 Annen sykdom på stemmebånd  
J38.4 Larynksødem  
J38.5 Larynksspasme  
J38.6 Larynksstenose  
J38.7 Annen sykdom i strupehode  
J39.0 Retrofaryngeal eller parafaryngeal abscess  
J39.1 Annen abscess eller cellulitt i svelg  
J39.2 Annen sykdom i svelg  
J39.3 Hypersensitivitetsreaksjon med uspesifisert lokalisasjon i øvre luftveier  
J39.8 Annen spesifisert sykdom i øvre luftveier  
J39.9 Uspesifisert sykdom i øvre luftveier  
J95.0 Funksjonsfeil ved trakeostomi  
J95.5 Subglottisk stenose etter medisinsk prosedyre  
K00.0 Tannagenesi  
K00.1 Overtallig tann  
K00.2 Unormal størrelse eller form på tann  
K00.4 Forstyrrelse i tanndannelse  
K00.5 Arvelig forstyrrelse i tannstruktur, ikke klassifisert annet sted  
K00.6 Forstyrrelse i tannfrembrudd  
K00.7 Plager ved tannfrembrudd  
K00.8 Annen spesifisert forstyrrelse i tannutvikling  
K00.9 Uspesifisert forstyrrelse i tannutvikling  
K01.0 Retinert tann uten frembruddshinder  
K01.1 Retinert tann med frembruddshinder fra annen tann  
K02.0 Emaljekaries  
K02.1 Dentinkaries  
K02.2 Rotkaries  
K02.3 Stanset karies  
K02.8 Annen spesifisert karies  
K02.9 Uspesifisert karies  
K03.0 Tannattrisjon  
K03.1 Tannabrasjon  
K03.2 Tannerosjon  
K03.3 Patologisk resorpsjon av tann  
K03.4 Hypersementose  
K03.5 Ankylose av tann  
K03.6 Tannbelegg eller tannstein  
K03.7 Posteruptiv misfarging i tennenes hardvev  
K03.8 Annen spesifisert sykdom i tennenes hardvev  
K03.9 Uspesifisert sykdom i tennenes hardvev  
K04.0 Pulpitt  
K04.1 Pulpanekrose  
K04.2 Pulpadegenerasjon  
K04.3 Unormal hardvevsdannelse i pulpa  
K04.4 Akutt apikal periodontitt utgått fra pulpa  
K04.5 Kronisk apikal periodontitt  
K04.6 Periapikal abscess med fistel  
K04.7 Periapikal abscess uten fistel  
K04.8 Rotcyste  
K04.9 Annen eller uspesifisert sykdom i pulpa eller periapikalt vev  
K05.0 Akutt gingivitt  
K05.1 Kronisk gingivitt  
K05.2 Akutt periodontitt  
K05.4 Juvenil periodontitt  
K05.5 Annen spesifisert periodontal sykdom  
K05.6 Uspesifisert periodontal sykdom  
K06.0 Tannkjøttretraksjon  
K06.1 Tannkjøtthyperplasi  
K06.2 Traumatisk skade i tannkjøtt eller tannløs kjevekam  
K06.8 Annen spesifisert tilstand i tannkjøtt eller tannløs kjevekam  
K06.9 Uspesifisert tilstand i tannkjøtt eller tannløs kjevekam  
K07.0 Stort avvik i kjevestørrelse  
K07.1 Anomali i forholdet mellom kjever og skallebasis  
K07.2 Anomali i forholdet mellom tannbuene  
K07.3 Anomali i tannstilling  
K07.4 Uspesifisert malokklusjon  
K07.5 Dentofacial funksjonsforstyrrelse  
K07.6 Kjeveleddslidelse  
K07.8 Annen spesifisert dentofacial anomali  
K07.9 Uspesifisert dentofacial anomali  
K08.0 Tanntap som følge av av systemisk årsak  
K08.1 Tannmangel som følge av ulykke, uttrekking eller lokal periodontal sykdom  
K08.2 Atrofi av tannløs kjevekam  
K08.3 Gjenstående tannrot  
K08.8 Annen spesifisert forstyrrelse i tann eller støttevev  
K08.9 Uspesifisert forstyrrelse i tann eller støttevev  
K09.0 Odontogen utviklingscyste  
K09.1 Ikke-odontogen utviklingscyste i munnregion  
K09.2 Annen cyste i kjeve  
K09.8 Annen spesifisert cyste i munnregion, ikke klassifisert annet sted  
K09.9 Uspesifisert cyste i munnregion  
K10.0 Utviklingsforstyrrelse i kjeve  
K10.1 Sentralt kjempecellegranulom  
K10.2 Betennelsestilstand i kjeve  
K10.3 Alveolitt i kjeve  
K10.8 Annen spesifisert sykdom i kjeve  
K10.9 Uspesifisert sykdom i kjeve  
K12.0 Tilbakevendende munnskåld  
K12.1 Annen form for stomatitt  
K12.2 Cellulitt eller abscess i munn  
K12.3 Oral mukositt  
K13.0 Sykdom i leppe  
K13.1 Kinn- eller leppebiting  
K13.2 Leukoplaki eller annen forstyrrelse i munnepitel, inkludert tunge  
K13.3 Hårlignende leukoplaki  
K13.4 Granulom eller granulomlignende lesjon i munnslimhinne  
K13.5 Submukøs fibrose i munn  
K13.6 Irritasjonshyperplasi i munnslimhinne  
K13.7 Annen eller uspesifisert lesjon i munnslimhinne  
K14.0 Glossitt  
K14.1 Geografisk tunge  
K14.2 Median romboid glossitt  
K14.3 Hypertrofi av tungepapiller  
K14.4 Atrofi av tungepapiller  
K14.5 Foldet tunge  
K14.6 Glossodyni  
K14.8 Annen spesifisert sykdom i tunge  
K14.9 Uspesifisert sykdom i tunge  
L02.1 Kutan abscess, furunkel eller karbunkel på hals  
Q31.0 Larynksmembran  
Q31.1 Medfødt subglottal stenose  
Q31.2 Laryngeal hypoplasi  
Q31.3 Laryngocele  
Q31.5 Medfødt laryngomalasi  
Q31.8 Annen spesifisert medfødt misdannelse i strupehode  
Q31.9 Uspesifisert medfødt misdannelse i strupehode  
Q32.0 Medfødt trakeomalasi  
Q32.1 Annen medfødt misdannelse i luftrør  
Q32.2 Medfødt bronkomalasi  
Q32.3 Medfødt stenose av bronkie  
Q32.4 Annen medfødt misdannelse i bronkie  
Q35.1 Spaltet hard gane  
Q35.3 Spaltet bløt gane  
Q35.5 Spaltet hard gane med spaltet bløt gane  
Q35.7 Spaltet drøvel  
Q35.9 Uspesifisert ganespalte  
Q36.0 Bilateral leppespalte  
Q36.1 Midtstilt leppespalte  
Q36.9 Unilateral leppespalte  
Q37.0 Spaltet hard gane med bilateral leppespalte  
Q37.1 Spaltet hard gane med unilateral leppespalte  
Q37.2 Spaltet bløt gane med bilateral leppespalte  
Q37.3 Spaltet bløt gane med unilateral leppespalte  
Q37.4 Spaltet hard og bløt gane med bilateral leppespalte  
Q37.5 Spaltet hard og bløt gane med unilateral leppespalte  
Q37.8 Uspesifisert ganespalte med bilateral leppespalte  
Q37.9 Uspesifisert ganespalte med unilateral leppespalte  
Q38.0 Medfødt misdannelse i lepper, ikke klassifisert annet sted  
Q38.1 Ankyloglossi  
Q38.2 Makroglossi  
Q38.3 Annen medfødt misdannelse i tunge  
Q38.4 Medfødt misdannelse i spyttkjertel eller spyttkjertelgang  
Q38.5 Medfødt misdannelse i gane, ikke klassifisert annet sted  
Q38.6 Annen medfødt misdannelse i munn  
Q38.7 Faryngeallomme  
Q38.8 Annen spesifisert medfødt misdannelse i svelg  
R04.1 Blødning fra svelget  
S01.2 Åpent sår i nese  
S01.4 Åpent sår i kinn og kjeveleddområde  
S01.5 Åpent sår i leppe og munnhule  
S02.3 Brudd i orbitagulv  
S02.30 Lukket brudd i orbitagulv  
S02.31 Åpent brudd i orbitagulv  
S02.4 Brudd i kinnben og overkjeveben  
S02.40 Lukket brudd i kinnben og overkjeveben  
S02.41 Åpent brudd i kinnben og overkjeveben  
S02.7 Flere brudd som omfatter knokkel i skalle eller ansikt  
S02.70 Flere lukkede brudd som omfatter knokkel i skalle eller ansikt  
S02.71 Flere åpne brudd som omfatter knokkel i skalle eller ansikt  
S02.8 Brudd i annen spesifisert knokkel i skalle eller ansikt  
S02.80 Lukket brudd i annen spesifisert knokkel i skalle eller ansikt  
S02.81 Åpent brudd i annen spesifisert knokkel i skalle eller ansikt  
S02.9 Brudd på uspesifisert knokkel i skalle eller ansikt  
S02.90 Lukket brudd på uspesifisert knokkel i skalle eller ansikt  
S02.91 Åpent brudd på uspesifisert knokkel i skalle eller ansikt  
S03.0 Dislokasjon av kjeve  
S07.0 Knusningsskade i ansikt  
S07.1 Knusningsskade av hjerneskalle  
S07.8 Knusningsskade i annen spesifisert del av hode  
S07.9 Knusningsskade i uspesifisert del av hode  
S08.8 Traumatisk amputasjon av annen spesifisert del av hode  
S08.9 Traumatisk amputasjon av uspesifisert del av hode  
S09.1 Skade på muskel eller sene i hode  
S09.7 Flere hodeskader  
S09.8 Annen spesifisert hodeskade  
S09.9 Uspesifisert hodeskade  
S10.0 Kontusjon av strupe  
S11.0 Åpent sår som omfatter strupehode eller luftrør  
S11.1 Åpent sår som omfatter skjoldbruskkjertel  
S11.7 Flere åpne sår på hals  
S11.8 Åpent sår på annen spesifisert del av hals  
S11.9 Åpent sår på uspesifisert del av hals  
S12.8 Brudd i annen spesifisert del av halsregion  
S12.80 Lukkete brudd i annen spesifisert del av halsregion  
S12.81 Åpent brudd i annen spesifisert del av halsregion  
S15.7 Skade på flere blodkar i halsregion  
S17.0 Knusningsskade i strupehode eller luftrør  
S17.8 Knusningsskade i annen spesifisert del av hals  
S17.9 Knusningsskade i uspesifisert del av hals  
S19.7 Flere skader i halsregion  
S19.8 Annen spesifisert skade i halsregion  
S19.9 Uspesifisert skade i halsregion  
T04.0 Knusningsskader som omfatter hode med hals  
T17.2 Fremmedlegeme i svelg  
T17.3 Fremmedlegeme i strupehode  
T18.0 Fremmedlegeme i munn  
T28.0 Brannskade av munn eller svelg  
T28.5 Etseskade av munn eller svelg