NordDRG Users' Manual
Version 2010 EST FULL PR1c  Updated 24 March 2010

Copyright information
Nordiskt Center för patientgruppering