05S08 Resection of thoracic vessel with replacement, n =   28  
FAA00 Sutur av intratorakala vena cava  
FAA10 Sutur eller rekonstruktion av intratorakala vena cava med implantat  
FAA96 Annan sutur eller rekonstruktion av intratorakala vena cava  
FAB00 Incision i intratorakala vena cava  
FAB10 Trombektomi i intratorakala vena cava  
FAB30 Exstirpation av patologisk förändring i intratorakala vena cava  
FAB96 Annan incision i eller excision av intratorakala vena cava  
FAC00 Resektion eller ligatur av intratorakala vena cava  
FAC96 Annan resektion, rekonstruktion eller ligatur av intratorakala vena cava  
FAD00 Bypass-operation på intratorakala vena cava med autologt ventransplantat  
FAD10 Bypass-operation på intratorakala vena cava med rörprotes  
FAD96 Annan bypass-operation på intratorakala vena cava  
FCC10 Rekonstruktion av aorta descendens med delning och sutur  
FCC20 Yttre förstärkning av aorta descendens  
FCC30 Partiell resektion och sutur av aorta descendens  
FCC40 Rekonstruktion av aorta descendens med patch  
FCC70 Bypass av aorta descendens med protes  
PAG10 Aneurysmoperation på truncus brachiocephalicus  
PAG20 Aneurysmoperation på a carotis communis  
PAG21 Aneurysmoperation på a carotis interna  
PAG30 Aneurysmoperation på a subclavia  
PAG99 Aneurysmoperation på annan artär avgående från aortabågen eller dess grenar  
PAH10 Bypass från truncus brachiocephalicus  
PAH20 Bypass från a carotis communis  
PAH21 Bypass från a carotis interna  
PAH25 Bypass från a carotis till a subclavia  
PAH30 Bypass från a subclavia  
PAH99 Bypass från annan artär avgående från aortabågen eller dess grenar