01P10 Stroke or SAB, n =  115  
F00.00* Alzheimerin tautiin liittyvä varhain alkava dementia;  ilman lisäoireita  
F01.0 Akuutisti alkava verisuoniperäinen dementia  
F01.10 Moni-infarktidementia; ilman lisäoireita  
F01.11 Moni-infarktidementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa harhaluuloisuutta  
F01.12 Moni-infarktidementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa aistiharhaisuutta  
F01.13 Moni-infarktidementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa masennusoireita  
F01.14 Moni-infarktidementia; muita sekamuotoisia liitännäisoireita  
F01.19 Moni-infarktidementia; ei tietoa liitännäisoireista  
F01.20 Subkortikaalinen verisuoniperäinen dementia; ilman lisäoireita  
F01.21 Subkortikaalinen verisuoniperäinen dementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa harhaluuloisuutta  
F01.22 Subkortikaalinen verisuoniperäinen dementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa aistiharhaisuutta  
F01.23 Subkortikaalinen verisuoniperäinen dementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa masennusoireita  
F01.24 Subkortikaalinen verisuoniperäinen dementia; muita sekamuotoisia liitännäisoireita  
F01.29 Subkortikaalinen verisuoniperäinen dementia; ei tietoa liitännäisoireista  
F01.30 Sekamuotoinen (kortikaalinen ja subkortikaalinen) verisuoniperäinen dementia; ilman lisäoireita  
F01.31 Sekamuotoinen (kortikaalinen ja subkortikaalinen) verisuoniperäinen dementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa harhaluuloisuutta  
F01.32 Sekamuotoinen (kortikaalinen ja subkortikaalinen) verisuoniperäinen dementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa aistiharhaisuutta  
F01.33 Sekamuotoinen (kortikaalinen ja subkortikaalinen) verisuoniperäinen dementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa masennusoireita  
F01.34 Sekamuotoinen (kortikaalinen ja subkortikaalinen) verisuoniperäinen dementia; muita sekamuotoisia liitännäisoireita  
F01.39 Sekamuotoinen (kortikaalinen ja subkortikaalinen) verisuoniperäinen dementia; ei tietoa liitännäisoireista  
F01.80 Muu verisuoniperäinen dementia; ilman lisäoireita  
F01.81 Muu verisuoniperäinen dementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa harhaluuloisuutta  
F01.82 Muu verisuoniperäinen dementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa aistiharhaisuutta  
F01.83 Muu verisuoniperäinen dementia; muita liitännäisoireita, pääasiassa masennusoireita  
F01.84 Muu verisuoniperäinen dementia; sekamuotoisia liitännäisoireita  
F01.89 Muu verisuoniperäinen dementia; ei tietoa liitännäisoireista  
F01.9 Määrittämätön verisuoniperäinen dementia  
G45.0 Nikamavaltimo-kallonpohjavaltimo-oireyhtymä  
G45.1 [Hemisfeerinen] kaulavaltimo-oireyhtymä  
G45.2 Useat tai molemminpuoliset aivoihin verta tuovien valtimoiden oireyhtymät  
G45.3 Hetkellinen sokeus  
G45.4 Ohimenevä täydellinen muistamattomuus  
G45.8 Muu ohimenevä aivoverenkiertohäiriö tai lähisukuinen oireyhtymä  
G45.9 Määrittämätön ohimenevä aivoverenkiertohäiriö  
G46.0 * Keskimmäisen aivovaltimon oireyhtymä  
G46.1 * Etumaisen aivovaltimon oireyhtymä  
G46.2 * Takimmaisen aivovaltimon oireyhtymä  
G46.3 * Aivorungon halvausoireyhtymä  
G46.4 * Pikkuaivojen halvausoireyhtymä  
G46.5 * Yksinomaan motorinen lakunaarinen oireyhtymä  
G46.6 * Yksinomaan sensorinen lakunaarinen oireyhtymä  
G46.7 * Muu lakunaarinen oireyhtymä  
G46.8 * Muu aivojen verisuonisairauksiin liittyvä verisuoniperäinen oireyhtymä (I60-I67)  
G81.0 Veltto hemiplegia  
G81.1 Jäykkä hemiplegia  
G81.9 Määrittämätön hemiplegia  
I60.0 Lukinkalvonalainen verenvuoto kaulavaltimosta  
I60.1 Lukinkalvonalainen verenvuoto keskimmäisestä aivovaltimosta  
I60.2 Lukinkalvonalainen verenvuoto etumaisesta yhdysvaltimosta  
I60.3 Lukinkalvonalainen verenvuoto takimmaisesta yhdysvaltimosta  
I60.4 Lukinkalvonalainen verenvuoto kallonpohjan valtimosta  
I60.5 Lukinkalvonalainen verenvuoto nikamavaltimosta  
I60.6 Lukinkalvonalainen verenvuoto muista kallonsisäisistä valtimoista  
I60.7 Lukinkalvonalainen verenvuoto määrittämättömästä kallonsisäisestä valtimosta  
I60.8 Muu lukinkalvonalainen verenvuoto  
I60.9 Määrittämätön lukinkalvonalainen verenvuoto  
I61.0 Syvä aivojensisäinen verenvuoto (kuorikerroksen sisäpuolelle)  
I61.1 Verenvuoto aivojen kuorikerrokseen  
I61.2 Määrittämätön aivopuoliskon verenvuoto  
I61.3 Verenvuoto aivorunkoon  
I61.4 Verenvuoto pikkuaivoihin  
I61.5 Verenvuoto aivokammioihin  
I61.6 Aivojen usean kohdan verenvuoto  
I61.8 Muu aivojensisäinen verenvuoto  
I61.9 Määrittämätön aivojensisäinen verenvuoto  
I62.0 [Akuutti] (ei-traumaattinen) kovakalvonalainen verenvuoto  
I62.1 Ei-traumaattinen kovakalvonulkoinen verenvuoto  
I62.9 Määrittämätön ei-traumaattinen kallonsisäinen verenvuoto  
I63.0 Aivoihin verta tuovien valtimoiden tukosten aiheuttama aivoinfarkti  
I63.1 Aivoihin verta tuovien valtimoiden embolian aiheuttama aivoinfarkti  
I63.2 Aivoihin verta tuovien valtimoiden määrittämättömän tukkeuman tai ahtauman aiheuttama aivoinfarkti  
I63.3 Aivovaltimoiden tukosten aiheuttama aivoinfarkti  
I63.4 Aivovaltimoiden embolian aiheuttama aivoinfarkti  
I63.5 Aivovaltimoiden määrittämättömän tukkeuman tai ahtauman aiheuttama aivoinfarkti  
I63.6 Aivolaskimoiden tukosten aiheuttama (ei-märkäinen) aivoinfarkti  
I63.8 Muu aivoinfarkti  
I63.9 Määrittämätön aivoinfarkti  
I64 Vaikea aivoverenkiertohäiriö, jota ei ole määritetty verenvuodoksi eikä infarktiksi  
I65.0 Aivoinfarktia aiheuttamaton nikamavaltimon tukkeuma tai ahtauma  
I65.1 Aivoinfarktia aiheuttamaton kallonpohjavaltimon tukkeuma tai ahtauma  
I65.2 Aivoinfarktia aiheuttamaton kaulavaltimon tukkeuma tai ahtauma  
I65.3 Aivoinfarktia aiheuttamaton useiden tai molemminpuolisten aivoihin johtavien valtimoiden tukkeuma tai ahtauma  
I65.8 Aivoinfarktia aiheuttamaton muun aivoihin vievän valtimon määritetty tukkeuma tai ahtauma  
I65.9 Määrittämättömän aivoihin vievän valtimon aivoinfarktia aiheuttamaton tukkeuma tai ahtauma  
I66.0 Aivoinfarktia aiheuttamaton keskimmäisen aivovaltimon tukkeuma tai ahtauma  
I66.1 Aivoinfarktia aiheuttamaton etumaisen aivovaltimon tukkeuma tai ahtauma  
I66.2 Aivoinfarktia aiheuttamaton takimmaisen aivovaltimon tukkeuma tai ahtauma  
I66.3 Aivoinfarktia aiheuttamaton pikkuaivovaltimoiden tukkeuma tai ahtauma  
I66.4 Aivoinfarktia aiheuttamaton useiden tai molemminpuolisten aivovaltimoiden tukkeuma tai ahtauma  
I66.8 Muun aivovaltimon aivoinfarktia aiheuttamaton tukkeuma tai ahtauma  
I66.9 Määrittämättömän aivovaltimon aivoinfarktia aiheuttamaton tukkeuma tai ahtauma  
I67.0 Aivovaltimo[ide]n dissekoituminen ilman repeytymistä  
I67.1 Repeytymätön aivoaneurysma  
I67.2 Aivoverisuonien ateroskleroosi  
I67.3 Progressiivinen vaskulaarinen leukoenkefalopatia  
I67.4 Hypertensiivinen aivosairaus (enkefalopatia)  
I67.5 Moyamoya-tauti  
I67.6 Kallonsisäisen laskimojärjestelmän ei-märkäinen tukos  
I67.7 Muualla luokittamaton aivovaltimotulehdus  
I67.8 Muu aivoverisuonisairaus  
I67.9 Määrittämätön aivoverisuonisairaus  
I68.0 * Aivojen amyloidisuonisairaus  
I68.1 * Muualla luokitettuun infektio- tai loistautiin liittyvä aivovaltimotulehdus  
I68.2 * Muualla luokitettuun muuhun sairauteen liittyvä aivovaltimotulehdus  
I68.8 * Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä muu aivoverisuonihäiriö  
I69.0 Lukinkalvonalaisen verenvuodon myöhäisvaikutukset  
I69.1 Aivojensisäisen verenvuodon myöhäisvaikutukset  
I69.2 Muun ei-traumaattisen kallonsisäisen verenvuodon myöhäisvaikutukset  
I69.3 Aivoinfarktin myöhäisvaikutukset  
I69.4 Verenvuodoksi tai infarktiksi määrittämättömän aivohalvauksen myöhäisvaikutukset  
I69.8 Muun tai määrittämättömän aivoverisuonien sairauden myöhäisvaikutukset  
Q28.0 Aivoihin johtavien verisuonten valtimo-laskimoepämuodostuma  
Q28.1 Muu aivoihin johtavien verisuonten epämuodostuma  
Q28.2 Aivoverisuonten valtimo-laskimoepämuodostuma  
Q28.3 Muu aivoverisuonten epämuodostuma