12S08 Other male reproductive system OR procedure, n =  116  
JAH01 Laparoskopi  
JAH21 Laparoskopi med biopsier för stadieindelning av maligna tumörer  
JAJ00 Incision i och dränage av bäckenabscess via rektum  
JGB00 Resektion av rektum  
JGB01 Laparoskopisk resektion av rektum  
JGB10 Resektion av rektum med sigmoideostomi och förslutning av rektumstump  
JGB11 Laparoskopisk resektion av rektum med sigmoideostomi och förslutning av rektumstump  
JGB30 Abdominoperineal rektumamputation  
JGB31 Laparoskopisk och perineal rektumamputation  
JGB40 Rektumexstirpation och ileostomi  
JGB50 Mukosektomi och ileoanal anastomos  
JGB60 Exstirpation av rektum eller ileoanal anastomos  
JGB96 Annan resektion eller exstirpation av rektum  
JGB97 Annan laparoskopisk resektion eller exstirpation av rektum  
JHA20 Exstirpation av förändring i analkanalen eller perianal vävnad  
JHA30 Termisk behandling av förändring i analkanalen eller perianal vävnad  
JHW96 Annan operation på anus eller perianal vävnad  
JJA00 Exploration av lever  
JJA20 Biopsi av lever  
JJA21 Laparoskopisk biopsi av lever  
JJA23 Punktionsbiopsi av lever vid laparotomi  
JJA24 Punktionsbiopsi av lever vid laparoskopi  
KBD00 Resektion av uretär  
KBD22 Endoluminal resektion eller destruktion av uretärtumör  
KCB00 Biopsi av urinblåsa  
KCD02 Transuretral resektion eller destruktion i urinblåsa  
KCD40 Exstirpation av urachus  
KCD98 Annan transuretral resektion eller destruktion i urinblåsa  
KCH00 Sutur av urinblåsa  
KCH10 Enterocystoplastik  
KCH20 Reduktionsplastik av urinblåsa  
KCH30 Slutning av vesikointestinal fistel  
KCH33 Slutning av vesikokutan fistel  
KCH42 Transuretral blåshalsincision  
KCH50 Blåshalsplastik  
KCH60 Operation för blåsextrofi  
KCH96 Annan rekonstruktiv operation på urinblåsa  
KCH98 Annan endoluminal rekonstruktiv operation på urinblåsa  
KCJ00 Cystostomi  
KCJ10 Cystoenterocutaneostomi  
KCJ20 Cystoenterocutaneostomi med reservoar  
KCJ96 Annan urinavledande operation på urinblåsa  
KDA00 Exploration av uretra  
KDB00 Biopsi av uretra  
KDC00 Uretrektomi  
KDD00 Resektion av uretra  
KDD10 Exstirpation av uretradivertikel  
KDD32 Transuretral resektion eller destruktion av lokal förändring i uretra  
KDD52 Transuretral resektion av uretravalvel  
KDD80 Resektion av uretra med rekonstruktion med lambå eller transplantat  
KDD96 Annan exstirpation eller destruktion av lokal förändring i uretra  
KDD98 Annan transuretral exstirpation eller destruktion av lokal förändring i uretra  
KDH10 Meatusplastik  
KDJ00 Uretrostomi  
KDW96 Annan operation på uretra  
KDW98 Annan transluminal endoskopisk operation på uretra  
KEA00 Explorativ friläggning av prostata eller sädesblåsor  
KEB00 Biopsi av prostata  
KED32 Transuretral incision i prostata  
KED80 Perkutan kryoterapi av prostata  
KEV02 Transuretral koagulation vid spontan blödning från prostata  
KEV22 Uretroskopisk inläggning av stent i prostatiska uretra  
KEV41 Inläggning av radioaktivt material i prostata  
KEW96 Annan operation på prostata eller sädesblåsor  
KEW98 Annan transuretral operation på prostata  
KFH70 Sutur av skrotum  
KFH73 Rekonstruktion av skrotum  
KKA10 Biopsi av retroperitoneal förändring  
KWA00 Reoperation för sårruptur  
KWB00 Reoperation för ytlig infektion  
KWC00 Reoperation för djup infektion  
KWC01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup infektion  
KWD00 Reoperation för ytlig blödning  
KWE00 Reoperation för djup blödning  
KWE01 Perkutan endoskopisk reoperation för djup blödning  
KWE02 Endoluminal reoperation för djup blödning  
KWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens  
KWW96 Annan reoperation på urinvägar, manliga könsorgan eller retroperitoneal vävnad  
KWW97 Annan perkutan endoskopisk reoperation på urinvägar, manliga könsorgan eller retroperitoneal vävnad  
KWW98 Annan endoluminal reoperation på urinvägar, manliga könsorgan eller retroperitoneal vävnad  
NEA31 Biopsi av bäckenben, artroskopisk  
NEA32 Biopsi av bäckenben, öppen  
PDT30 Injektion av läkemedel eller ockluderande material i a iliaca  
PJA10 Exploration av lymfkörtlar  
PJB99 Ligatur av annat lymfkärl  
PJD43 Exstirpation av paraaortala lymfkörtlar  
PJD44 Exstirpation av iliakala lymfkörtlar  
PJD45 Exstirpation av inguinala lymfkörtlar  
PJD63 Laparoskopisk utrymning av paraaortala lymkörtlar  
PJD64 Laparoskopisk utrymning av iliakala lymkörtlar  
PJD97 Laparoskopisk utrymning av andra lymfkörtlar  
PJD99 Exstirpation av andra lymfkörtlar  
PWA00 Reoperation för sårruptur  
PWB00 Reoperation för ytlig infektion  
PWC00 Reoperation för djup infektion  
PWD00 Reoperation för ytlig blödning  
PWE00 Reoperation för djup blödning  
PWF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens  
PWG00 Reoperation för trombos eller emboli  
PWG02 Angioskopisk reoperation för trombos eller emboli  
PWH00 Reoperation för lymfocele  
PWW99 Annan reoperation på perifera kärl eller lymfsystemet  
TPX10 Implantation av vaskulär injektionsport  
UKA02 Ureteropyeloskopi  
UKA05 Ureteropyeloskopi med biopsi  
UKB02 Ureteroskopi  
UKB05 Ureteroskopi med biopsi  
UKB12 Retrograd endoskopi av kutan ureteroenterostomi  
UKB15 Retrograd endoskopi av kutan ureteroenterostomi med biopsi  
UKC02 Cystoskopi  
UKC05 Cystoskopi med biopsi  
UKC12 Retrograd endoskopi av kutan cystoenterostomi  
UKC15 Retrograd endoskopi av kutan cystoenterostomi med biopsi  
UKD02 Uretroskopi  
UKD05 Uretroskopi med biopsi  
XJW97 Annan laparoskopisk diagnostisk åtgärd på gastrointestinalkanal