G00 MKTA BAKTERMENINGIIT E -AJUKELMEPÕLETIK
G00.0 HAEMOPHILUS-MENINGIIT
G00.1 PNEUMOKOKKMENINGIIT
G00.2 STREPTOKOKKMENINGIIT
G00.3 STAFÜLOKOKKMENINGIIT
G00.8 MUU BAKTERMENINGIIT
G00.9 TÄPSUSTAMATA BAKTERMENINGIIT
G01 MENINGIIT MK BAKTERHAIGUSTE KORRAL
G02 MENINGIIT MK MUUDE NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSTE KORRAL
1 20 Nervoussystem infection except viral meningitis
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G02.0 MENINGIIT MK VIIRUSHAIGUSTE KORRAL
1 21 Viral meningitis
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G02.1 MENINGIIT SEENHAIGUSTE E MÜKOOSIDE KORRAL
G02.8 MENINGIIT MUUDE MK NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSTE KORRAL
G03 MENINGIIT MUUDEL JA TTA PÕHJUSTEL
G03.0 MITTEPÜOGEENNE [MITTE MÄDATEKITAV] MENINGIIT
G03.1 KROONILINE MENINGIIT
1 20 Nervoussystem infection except viral meningitis
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G03.2 HEALOOMULINE REKURRENTNE E KORDUV MENINGIIT [MOLLARET]
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G03.8 MENINGIIT MUUDEL TÄPSUSTATUD PÕHJUSTEL
G03.9 TÄPSUSTAMATA MENINGIIT
G04 PEAAJUPÕLETIK, SELJAAJUPÕLETIK JA PEAAJU-SELJAAJUPÕLETIK
G04.0 ÄGE DISSEMINEERUNUD ENTSEFALIIT
G04.1 TROOPILINE SPASTILINE PARAPLEEGIA
G04.2 MKTA BAKTERMENINGOENTSEFALIIT JA -MENINGOMÜELIIT
G04.8 MUU ENTSEFALIIT, MÜELIIT JA ENTSEFALOMÜELIIT
G04.9 TÄPSUSTAMATA ENTSEFALIIT, MÜELIIT JA ENTSEFALOMÜELIIT
G05 ENTSEFALIIT, MÜELIIT JA ENTSEFALOMÜELIIT MK HAIGUSTE KORRAL
G05.0 ENTSEFALIIT, MÜELIIT JA ENTSEFALOMÜELIIT MK BAKTERHAIGUSTE KORRAL
G05.1 ENTSEFALIIT, MÜELIIT JA ENTSEFALOMÜELIIT MK VIIRUSHAIGUSTE KORRAL
G05.2 ENTSEFALIIT, MÜELIIT JA ENTSEFALOMÜELIIT MK M NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSTE KORRAL
G05.8 ENTSEFALIIT, MÜELIIT JA ENTSEFALOMÜELIIT MK MUUDE HAIGUSTE KORRAL
G06 INTRAKRANIAALNE JA INTRASPINAALNE ABSTSESS NING GRANULOOM
G06.0 INTRAKRANIAALABSTSESS JA -GRANULOOM
G06.1 INTRASPINAALABSTSESS JA -GRANULOOM
G06.2 TÄPSUSTAMATA EKSTRADURAAL- JA SUBDURAALABSTSESS
G07 INTRAKRANIAAL- JA INTRASPINAALABSTSESS NING GRANULOOM MK HAIGUSTE KORRAL
1 20 Nervoussystem infection except viral meningitis
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G08 INTRAKRANIAAL- JA INTRASPINAALFLEBIIT JA TROMBOFLEBIIT
G09 KESKNÄRVISÜSTEEMI PÕLETIKULISTE HAIGUSTE JÄÄKNÄHUD
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G10 HUNTINGTONI TÕBI
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G11 HEREDITAAR- E PÄRILIK ATAKSIA
G11.0 KONGENITAALNE MITTEPROGRESSEERUV ATAKSIA
G11.1 VARASE ALGUSEGA TSEREBELLAARNE ATAKSIA
G11.2 HILISE ALGUSEGA TSEREBELLAARNE ATAKSIA
G11.3 TSEREBELLAARNE ATAKSIA DEFEKTSE DNA-REPARATSIOONIGA
G11.4 PÄRILIK SPASTILINE PARAPLEEGIA
G11.8 MUUD PÄRILIKUD ATAKSIAD
G11.9 TÄPSUSTAMATA PÄRILIK ATAKSIA
1 13 Multiple sclerosis and cerebellar ataxia
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G12 SPINAALNE E SELJAAJU-LIHASATROOFIA JA SELLETAOLISED SÜNDROOMID
G12.0 INFANTIILNE SPINAALNE LIHASATROOFIA, I TÜÜP [WERDNIG-HOFFMAN]
G12.1 MUUD PÄRILIKUD SPINAALSED LIHASATROOFIAD
G12.2 MOTOORNEURONI HAIGUS
G12.8 MUUD SPINAALSED LIHASATROOFIAD JA SELLETAOLISED SÜNDROOMID
G12.9 TÄPSUSTAMATA SPINAALNE LIHASATROOFIA
G13 ESMAJOONES KESKNÄRVISÜSTEEMI KAHJUSTAVAD SÜSTEEMATROOFIAD MK HAIGUSTE KORRAL
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G13.0 PARANEOPLASTILINE NEUROMÜOPAATIA JA NEUROPAATIA
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G13.1 M ESMAJOONES KESKNÄRVISÜST. KAHJUST. SÜSTEEMATROOFIA KASVAJALISE HAIGUSE KORRAL
G13.2 ESMAJOONES KESKNÄRVISÜSTEEMI KAHJUSTAV SÜSTEEMATROOFIA MÜKSÖDEEMI KORRAL
G13.8 ESMAJOONES KESKNÄRVISÜSTEEMI KAHJUSTAV SÜSTEEMATROOFIA MUUDE MK HAIGUSTE KORRAL
G20 PARKINSONI TÕBI
G21 SEKUNDAARNE E TEISENE PARKINSONISM
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G21.0 PAHALOOMULINE E MALIIGNE NEUROLEPTILINE SÜNDROOM
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G21.1 MUU RAVIMITEKKENE SEKUNDAARNE PARKINSONISM
G21.2 MUUDE VÄLISPÕHJUSTE TEKKENE SEKUNDAARNE PARKINSONISM
G21.3 ENTSEFALIIDIJÄRGNE E POSTENTSEFALIITILINE PARKINSONISM
G21.8 MUU SEKUNDAARNE PARKINSONISM
G21.9 TÄPSUSTAMATA SEKUNDAARNE PARKINSONISM
G22 PARKINSONISM MK HAIGUSTE KORRAL
G23 BASAALGANGLIONIDE MUUD DEGENERATIIVHAIGUSED
G23.0 HALLERVORDENI-SPATZI TÕBI
G23.1 PROGRESSEERUV SUPRANUKLEAARNE OFTALMOPLEEGIA [STEELEI- RICHARDSONI-OLSZEWSKI]
G23.2 STRIATONIGRAALNE DEGENERATSIOON
G23.8 BASAALGANGLIONIDE MUUD TÄPSUSTATUD DEGENERATIIVHAIGUSED
G23.9 BASAALGANGLIONIDE TÄPSUSTAMATA DEGENERATIIVHAIGUS
G24 DÜSTOONIA
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G24.0 RAVIMITEKKENE DÜSTOONIA
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G24.1 IDIOPAATILINE PEREKONDLIK DÜSTOONIA
G24.2 IDIOPAATILINE MITTEPEREKONDLIK DÜSTOONIA
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G24.3 SPASMOODILINE TORTIKOLLIS E KÕÕRKAELSUS
G24.4 IDIOPAATILINE OROFATSIAALNE DÜSTOONIA
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G24.5 BLEFAROSPASM E LAUKRAMP
2 47 Other disorders of the eye, age > 17 w/o cc
Child 2 48 Other disorders of the eye, age 0-17
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 2 46 Other disorders of the eye, age > 17 w cc
1 day 2 902O Disease or disorder of the eye, short therapy w/o signifikant procedure
G24.8 MUU DÜSTOONIA
G24.9 TÄPSUSTAMATA DÜSTOONIA
G25 MUUD EKSTRAPÜRAMIDAAL- JA LIIGUTUSHÄIRED
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G25.0 ESSENTSIAALNE TREEMOR
G25.1 RAVIMITEKKENE TREEMOR
G25.2 TREEMORI MUUD TÄPSUSTATUD VORMID
G25.3 MÜOKLOONUS
G25.4 RAVIMITEKKENE KOREA
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G25.5 MUU KOREA
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G25.6 RAVIMITEKKENE TIKK JA MUUD ORGAANILISE PÄRITOLUGA TIKID
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G25.8 MUUD TÄPSUSTATUD EKSTRAPÜRAMIDAAL- JA LIIGUTUSHÄIRED
G25.9 TÄPSUSTAMATA EKSTRAPÜRAMIDAAL- JA LIIGUTUSHÄIRE
G26 EKSTRAPÜRAMIDAAL- JA LIIGUTUSHÄIRED MK HAIGUSTE KORRAL
G30 ALZHEIMERI TÕBI
G30.0 VARASE ALGUSEGA ALZHEIMERI TÕBI
G30.1 HILISE ALGUSEGA ALZHEIMERI TÕBI
G30.8 MUU ALZHEIMERI TÕBI
G30.9 TÄPSUSTAMATA ALZHEIMERI TÕBI
G31 NÄRVISÜSTEEMI MKTA MUUD DEGENERATIIVHAIGUSED
G31.0 PIIRDUNUD AJUATROOFIA
G31.1 MKTA SENIILNE AJUDEGENERATSIOON
G31.2 NÄRVISÜSTEEMI ALKOHOLDEGENERATSIOON
G31.8 NÄRVISÜSTEEMI MUUD TÄPSUSTATUD DEGENERATIIVHAIGUSED
G31.9 NÄRVISÜSTEEMI TÄPSUSTAMATA DEGENERATIIVHAIGUS
G32 NÄRVISÜSTEEMI MUUD DEGENERATIIVHAIGUSSEISUNDID MK HAIGUSTE KORRAL
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G32.0 SELJAAJU ALAÄGE KOMBINEERITUD DEGENERATSIOON MK HAIGUSTE KORRAL
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G32.8 NÄRVISÜSTEEMI MUUD TÄPSUSTATUD DEGENERATIIVHAIGUSSEISUNDID MK HAIGUSTE KORRAL
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G35 MULTIIPEL- E HULGISKLEROOS
1 13 Multiple sclerosis and cerebellar ataxia
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G36 MUU ÄGE DISSEMINEERITUD DEMÜELIN(IS)ATSIOON
G36.0 NÄGEMISNÄRVI NEUROMÜELIIT [DEVIC]
G36.1 ÄGE JA ALAÄGE HEMORRAAGILINE LEUKOENTSEFALIIT [HURST]
G36.8 MUU TÄPSUSTATUD ÄGE DISSEMINEERITUD DEMÜELIN[IS]ATSIOON
G36.9 TÄPSUSTAMATA ÄGE DISSEMINEERITUD DEMÜELIN[IS]ATSIOON
G37 KESKNÄRVISÜSTEEMI MUUD DEMÜELIN(IS)EERIVAD HAIGUSED
G37.0 DIFUUSNE SKLEROOS
G37.1 MÕHNKEHA TSENTRAALNE DEMÜELIN[IS]ATSIOON
G37.2 AJUSILLA TSENTRAALNE MÜELINOLÜÜS
G37.3 ÄGE TRANSVERSAALMÜELIIT KESKNÄRVISÜSTEEMI DEMÜELIN[IS]EERIVA HAIGUSE KORRAL
G37.4 ALAÄGE NEKROTISEERUV MÜELIIT
G37.5 KONTSENTRILINE SKLEROOS [BALO]
G37.8 KESKNÄRVISÜSTEEMI MUUD TÄPSUSTATUD DEMÜELINEERIVAD HAIGUSED
G37.9 KESKNÄRVISÜSTEEMI TÄPSUSTAMATA DEMÜELINEERIV HAIGUS
1 13 Multiple sclerosis and cerebellar ataxia
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G40 EPILEPSIA E LANGETÕBI
G40.0 PAIKMEGA SEOT. IDIOP. EPILEPSIA, LOKAL. ALGAVATE HOOGUDEGA EPILEPTIL. SÜNDR.
G40.1 PAIKMEGA SEOTUD SÜMPTOMAATIL. EPILEPSIA, LIHTSATE OSAL.HOOGUDEGA EPIL. SÜNDR.
G40.2 PAIKMEGA SEOTUD SÜMPTOMAATIL. EPILEPSIA, KOMPL. OSAL. HOOGUDEGA EPIL. SÜNDR.
G40.3 GENERALISEERUNUD IDIOPAATILINE EPILEPSIA JA EPILEPTILISED SÜNDROOMID
G40.4 MUU GENERALISEERUNUD EPILEPSIA JA EPILEPTILISED SÜNDROOMID
G40.5 ERILISED E SPETSIAALSED EPILEPTILISED SÜNDROOMID
G40.6 TÄPSUSTAMATA GRAND MAL HOOD (KOOS VÕI ILMA PETIT MALITA)
G40.7 TÄPSUSTAMATA PETIT MAL ILMA GRAND MAL HOOGUDETA
G40.8 MUU EPILEPSIA
G40.9 TÄPSUSTAMATA EPILEPSIA
G41 EPILEPTILINE STAATUS E SEISUND
G41.0 GRAND MAL EPILEPTILINE STAATUS
G41.1 PETIT MAL EPILEPTILINE STAATUS
G41.2 KOMPLEKSSETE OSALISTE HOOGUDE EPILEPTILINE STAATUS
G41.8 MUU EPILEPTILINE STAATUS
G41.9 TÄPSUSTAMATA EPILEPTILINE STAATUS
G43 MIGREEN
G43.0 AURATA MIGREEN [TAVALINE MIGREEN]
G43.1 AURAGA MIGREEN [KLASSIKALINE MIGREEN]
G43.2 MIGREENISTAATUS
G43.3 KOMPLITSEERITUD MIGREEN
G43.8 MUU MIGREEN
G43.9 TÄPSUSTAMATA MIGREEN
G44 MUUD PEAVALUSÜNDROOMID
G44.0 KOBARPEAVALU SÜNDROOM
G44.1 MKTA VASKULAARNE PEAVALU
G44.2 PINGEPEAVALU
G44.3 KROONILINE TRAUMAJÄRGNE PEAVALU
G44.4 MKTA RAVIMITEKKENE PEAVALU
G44.8 MUUD TÄPSUSTATUD PEAVALUSÜNDROOMID
1 25 Seizure & headache age > 17 w/o cc
Child 1 26 Seizure & headache age 0-17
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 24 Seizure & headache age > 17 w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G45 PEAAJU TRANSITOORSE ISHEEMIA ATAKID JA SELLESARNASED SÜNDROOMID
G45.0 VERTEBRO-BASILAARARTERI SÜNDROOM
G45.1 UNEARTERI- E KAROTIIDARTERISÜNDROOM (POOLKERAS)
G45.2 MULTIIPELSED JA BILATERAALSED PRETSEREBRAALARTERITE SÜNDROOM
1 15 Transient ischemic attac & precerebral occlusions
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G45.3 ÜÜRIKE PIMEDUS E AMAUROOS
2 45 Neurological eye disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 2 902O Disease or disorder of the eye, short therapy w/o signifikant procedure
G45.4 MÖÖDUV GLOBAALNE AMNEESIA
1 17 Nonspecific cerebrovascular disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 16 Nonspecific cerebrovascular disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G45.8 PEAAJU MUUD MÖÖDUVAD ISHEEMIA ATAKID JA SELLESARNASED SÜNDROOMID
G45.9 PEAAJU TÄPSUSTAMATA MÖÖDUV ISHEEMIA ATAKK
1 15 Transient ischemic attac & precerebral occlusions
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G46 PEAAJU VASKULAARSÜNDROOMID TSEREBROVASKULAARSETE HAIGUSTE KORRAL
1 17 Nonspecific cerebrovascular disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 16 Nonspecific cerebrovascular disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G46.0 KESKSE SUURAJUARTERI SÜNDROOM
G46.1 EESMISE SUURAJUARTERI SÜNDROOM
G46.2 TAGUMISE SUURAJUARTERI SÜNDROOM
1 15 Transient ischemic attac & precerebral occlusions
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G46.3 AJUTÜVE INSULDI SÜNDROOM
1 17 Nonspecific cerebrovascular disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 16 Nonspecific cerebrovascular disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G46.4 VÄIKEAJU INSULDI SÜNDROOM
G46.5 PUHAS MOTOORNE LAKUNAARNE SÜNDROOM
G46.6 PUHAS SENSOORNE LAKUNAARNE SÜNDROOM
G46.7 MUUD LAKUNAARSÜNDROOMID
1 014B Specific cerebrovascular disorders except TIA w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 014A Specific cerebrovascular disorders except TIA with cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G46.8 MUUD PEAAJU VASKULAARSED SÜNDROOMID TSEREBROVASKULAARSETE HAIGUSTE KORRAL
1 17 Nonspecific cerebrovascular disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 16 Nonspecific cerebrovascular disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G47 UNEHÄIRED
G47.0 UINUMISE JA UNE SÄILITAMISE HÄIRED [INSOMNIAD]
G47.1 LIIGSE UNISUSE LAADI HÄIRED [HÜPERSOMNIAD]
G47.2 UNE-ÄRKVELOLEKU TSÜKLI HÄIRED
19 432C Other unspecific mental disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 19 919O Mental disease or disorder, short therapy w/o significant procedure
G47.3 UNEAPNOE
3 520 Obstructive sleep apne syndrom
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 3 903O Disease and disorder of th ear, nose, mouth and throat, short therapy w/o significant procedure
G47.4 NARKOLEPSIA JA KATAPLEKSIA
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G47.8 MUUD UNEHÄIRED
G47.9 TÄPSUSTAMATA UNEHÄIRE
19 432C Other unspecific mental disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 19 919O Mental disease or disorder, short therapy w/o significant procedure
G50 KOLMIKNÄRVI HAIGUSSEISUNDID
G50.0 KOLMIKNÄRVI NEURALGIA
G50.1 ATÜÜPILINE NÄOVALU
G50.8 KOLMIKNÄRVI MUUD HAIGUSSEISUNDID
G50.9 KOLMIKNÄRVI TÄPSUSTAMATA HAIGUSSEISUND
G51 NÄONÄRVI HAIGUSSEISUNDID
G51.0 BELLI HALVATUS
G51.1 PÕLVIK- E GENIKULAATGANGLIONIIT
G51.2 MELKERSSONI SÜNDROOM
G51.3 KLOONILINE HEMIFATSIAALSPASM E NÄO HEMISPASM
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G51.4 NÄOMÜOKÜÜMIA E -LIHASELAINETUS
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G51.8 NÄONÄRVI MUUD HAIGUSSEISUNDID
G51.9 NÄONÄRVI TÄPSUSTAMATA HAIGUSSEISUND
G52 MUUDE KRANIAALNÄRVIDE HAIGUSSEISUNDID
G52.0 HAISTMISNÄRVI HAIGUSSEISUNDID
G52.1 KEELE-NEELUNÄRVI HAIGUSSEISUNDID
G52.2 UITNÄRVI HAIGUSSEISUNDID
G52.3 KEELEALUSE NÄRVI HAIGUSSEISUNDID
G52.7 KRANIAALNÄRVIDE HULGIHAIGUSSEISUNDID
G52.8 MUUDE TÄPSUSTATUD KRANIAALNÄRVIDE HAIGUSSEISUNDID
G52.9 KRANIAALNÄRVI TÄPSUSTAMATA HAIGUSSEISUND
G53 KRANIAALNÄRVIDE HAIGUSSEISUNDID MK HAIGUSTE KORRAL
G53.0 VÖÖTOHATISJÄRGNE NEURALGIA
G53.1 KRANIAALNÄRVIDE HULGIHALVATUSED MK NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSTE KORRAL
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G53.2 KRANIAALNÄRVIDE HULGIHALVATUSED SARKOIDOOSI KORRAL
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G53.3 KRANIAALNÄRVIDE HULGIHALVATUSED KASVAJALISE HAIGUSE KORRAL
G53.8 KRANIAALNÄRVIDE MUUD HAIGUSSEISUNDID MK HAIGUSTE KORRAL
G54 NÄRVIJUURTE JA -PÕIMIKUTE HAIGUSSEISUNDID
G54.0 ÕLAVARREPÕIMIKU HAIGUSSEISUNDID
G54.1 NIMME-RISTLUUPÕIMIKU HAIGUSSEISUNDID
G54.2 MKTA KAELANÄRVIJUURTE HAIGUSSEISUNDID
G54.3 MKTA RINDKERENÄRVIJUURTE HAIGUSSEISUNDID
G54.4 MKTA NIMME-RISTLUUNÄRVIJUURTE HAIGUSSEISUNDID
G54.5 NEURALGILINE AMÜOTROOFIA
G54.6 FANTOOMJÄSEME SÜNDROOM VALUGA
G54.7 FANTOOMJÄSEME SÜNDROOM VALUTA
G54.8 MUUD NÄRVIJUURTE JA -PÕIMIKUTE HAIGUSSEISUNDID
G54.9 NÄRVIJUURTE JA -PÕIMIKUTE TÄPSUSTAMATA HAIGUSSEISUND
G55 NÄRVIJUURTE JA -PÕIMIKUTE KOMPRESSIOONID E SURVED MK HAIGUSTE KORRAL
G55.0 NÄRVIJUURTE JA -PÕIMIKUTE KOMPRESSIOONID KASVAJALISE HAIGUSE KORRAL
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G55.1 NÄRVIJUURTE JA -PÕIMIKUTE KOMPRESSIOONID LÜLIVAHEKETASTE HAIGUSSEISUNDITE KORRAL
8 243 Medical back problems
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 8 908O Disease or disorder of the musculoskeletal system, short therapy w/o significant procedure
G55.2 NÄRVIJUURTE JA -PÕIMIKUTE KOMPRESSIOONID SPONDÜLOOSI KORRAL
8 243 Medical back problems
1 day 8 908O Disease or disorder of the musculoskeletal system, short therapy w/o significant procedure
G55.3 NÄRVIJUURTE JA -PÕIMIKUTE KOMPRESSIOONID MUUDE DORSOPAATIATE KORRAL
8 243 Medical back problems
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 8 908O Disease or disorder of the musculoskeletal system, short therapy w/o significant procedure
G55.8 NÄRVIJUURTE JA -PÕIMIKUTE KOMPRESSIOONID MUUDE MK HAIGUSTE KORRAL
G56 ÜLAJÄSEME MONONEUROPAATIAD
G56.0 KARPAALTUNNELI SÜNDROOM
G56.1 KESKPIDISE E MEDIAANNÄRVI MUUD KAHJUSTUSED
G56.2 KÜÜNARLUU- E ULNAARNÄRVI KAHJUSTUS
G56.3 KODARLUU- E RADIAALNÄRVI KAHJUSTUS
G56.4 KAUSALGIA
G56.8 ÜLAJÄSEME MUUD MONONEUROPAATIAD
G56.9 ÜLAJÄSEME TÄPSUSTAMATA MONONEUROPAATIA
G57 ALAJÄSEME MONONEUROPAATIAD
G57.0 ISTMIKUNÄRVI KAHJUSTUS
G57.1 PARESTEETILINE MERALGIA E VÄÄRTUNDELINE REIEVALU
G57.2 REIENÄRVI KAHJUSTUS
G57.3 KÜLGMISE ÕNDLANÄRVI KAHJUSTUS
G57.4 KESKMISE ÕNDLANÄRVI KAHJUSTUS
G57.5 TARSAALTUNNELI SÜNDROOM
G57.6 TALLANÄRVI KAHJUSTUS
G57.8 ALAJÄSEME MUUD MONONEUROPAATIAD
G57.9 ALAJÄSEME TÄPSUSTAMATA MONONEUROPAATIA
G58 MUUD MONONEUROPAATIAD
G58.0 INTERKOSTAALNEUROPAATIA
G58.7 HULGIMONONEURIIT
G58.8 MUUD TÄPSUSTATUD MONONEUROPAATIAD
G58.9 TÄPSUSTAMATA MONONEUROPAATIA
G59 MONONEUROPAATIA MK HAIGUSTE KORRAL
G59.0 DIABEETILINE MONONEUROPAATIA
G59.8 MUUD MONONEUROPAATIAD MK HAIGUSTE KORRAL
G60 HEREDITAARNE E PÄRILIK JA IDIOPAATILINE E SÕLTUMATU NEUROPAATIA
G60.0 PÄRILIK MOTOORNE JA SENSOORNE NEUROPAATIA
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G60.1 REFSUMI TÕBI
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G60.2 NEUROPAATIA KOOS PÄRILIKU ATAKSIAGA
G60.3 SÕLTUMATU PROGRESSEERUV NEUROPAATIA
G60.8 MUUD PÄRILIKUD JA SÕLTUMATUD NEUROPAATIAD
G60.9 TÄPSUSTAMATA PÄRILIK JA SÕLTUMATU NEUROPAATIA
G61 PÕLETIKULINE POLÜNEUROPAATIA
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G61.0 GUILLAINI-BARRE SÜNDROOM
1 20 Nervoussystem infection except viral meningitis
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G61.1 SEERUMNEUROPAATIA
G61.8 MUUD PÕLETIKULISED POLÜNEUROPAATIAD
G61.9 TÄPSUSTAMATA PÕLETIKULINE POLÜNEUROPAATIA
G62 MUUD POLÜNEUROPAATIAD
G62.0 RAVIMITEKKENE POLÜNEUROPAATIA
G62.1 ALKOHOLPOLÜNEUROPAATIA
G62.2 MUUDE TOKSILISTE AINETE TEKKENE POLÜNEUROPAATIA
G62.8 MUUD TÄPSUSTATUD POLÜNEUROPAATIAD
G62.9 TÄPSUSTAMATA POLÜNEUROPAATIA
G63 POLÜNEUROPAATIA MK HAIGUSTE KORRAL
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G63.0 POLÜNEUROPAATIA MK NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSTE KORRAL
1 20 Nervoussystem infection except viral meningitis
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G63.1 POLÜNEUROPAATIA KASVAJALISE HAIGUSE KORRAL
G63.2 DIABEETILINE POLÜNEUROPAATIA
G63.3 POLÜNEUROPAATIA MUUDE SISESEKRETSIOONI- JA AINEVAHETUSHAIGUSTE KORRAL
G63.4 POLÜNEUROPAATIA TOITUMUSVAEGUSE KORRAL
G63.5 POLÜNEUROPAATIA SÜSTEEMSETE SIDEKOE HAIGUSSEISUNDITE KORRAL
G63.6 POLÜNEUROPAATIA MUUDE LIHASLUUKONNA HAIGUSSEISUNDITE KORRAL
G63.8 POLÜNEUROPAATIA MUUDE MK HAIGUSTE KORRAL
G64 PERIFEERSE NÄRVISÜSTEEMI MUUD HAIGUSSEISUNDID
G70 RASKEKUJULINE MÜASTEENIA JA MUUD MÜONEURAALSED HAIGUSSEISUNDID
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G70.0 RASKEKUJULINE MÜASTEENIA
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G70.1 TOKSILISED MÜONEURAALSED HAIGUSSEISUNDID
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G70.2 KAASASÜNDINUD JA ARENGULINE MÜASTEENIA
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G70.8 MUUD TÄPSUSTATUD MÜONEURAALSED HAIGUSSEISUNDID
G70.9 TÄPSUSTAMATA MÜONEURAALNE HAIGUSSEISUND
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G71 PRIMAARSED E ESMASED LIHASTE HAIGUSSEISUNDID
G71.0 LIHASDÜSTROOFIA
G71.1 MÜOTOONILISED HAIGUSSEISUNDID
G71.2 KAASASÜNDINUD MÜOPAATIAD
G71.3 MKTA MITOKONDRIAALNE MÜOPAATIA
G71.8 MUUD LIHASTE ESMASED HAIGUSSEISUNDID
G71.9 LIHASE TÄPSUSTAMATA PRIMAARNE HAIGUSSEISUND
G72 MUUD MÜOPAATIAD
G72.0 RAVIMITEKKENE MÜOPAATIA
G72.1 ALKOHOLMÜOPAATIA
G72.2 MUUDE TOKSILISTE MÕJURITE TEKKENE MÜOPAATIA
G72.3 PERIOODILINE PARALÜÜS E HALVATUS
G72.4 MKTA PÕLETIKULINE MÜOPAATIA
G72.8 MUUD TÄPSUSTATUD MÜOPAATIAD
G72.9 TÄPSUSTAMATA MÜOPAATIA
G73 MÜONEURAALSE SÜNAPSI JA LIHASTE HAIGUSSEISUNDID MK HAIGUSTE KORRAL
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G73.0 MÜASTEENILISED SÜNDROOMID SISESEKRETSIOONIHAIGUSTE KORRAL
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G73.1 EATONI-LAMBERTI SÜNDROOM
1 12 Degenerative nervous system disorders
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G73.2 MUUD MÜASTEENILISED SÜNDROOMID KASVAJALISE HAIGUSE KORRAL
G73.3 MÜASTEENILISED SÜNDROOMID MUUDE MK HAIGUSTE KORRAL
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G73.4 MÜOPAATIA MK NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSTE KORRAL
G73.5 MÜOPAATIA SISESEKRETSIOONIHAIGUSTE KORRAL
G73.6 MÜOPAATIA AINEVAHETUSHAIGUSTE KORRAL
G73.7 MÜOPAATIA MUUDE MK HAIGUSTE KORRAL
G80 LASTE TSEREBRAALPARALÜÜS E TSEREBRAALNE LASTEHALVATUS
G80.0 SPASTILINE TSEREBRAALPARALÜÜS
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G80.1 SPASTILINE DIPLEEGIA
G80.2 INFANTIILNE E LASTE HEMIPLEEGIA
1 9 Spinal disorders & injuries
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G80.3 DÜSKINEETILINE TSEREBRAALPARALÜÜS
G80.4 ATAKTILINE TSEREBRAALPARALÜÜS
G80.8 LASTE MUU TSEREBRAALPARALÜÜS
G80.9 LASTE TÄPSUSTAMATA TSEREBRAALPARALÜÜS
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G81 HEMIPLEEGIA E ÜHEPOOLEHALVATUS
G81.0 LÕTV HEMIPLEEGIA
G81.1 SPASTILINE HEMIPLEEGIA
G81.9 TÄPSUSTAMATA HEMIPLEEGIA
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G82 PARAPLEEGIA E MÕLEMAPOOLEHALVATUS JA TETRAPLEEGIA E NELJAJÄSEMEHALVATUS
G82.0 LÕTV PARAPLEEGIA
G82.1 SPASTILINE PARAPLEEGIA
G82.2 TÄPSUSTAMATA PARAPLEEGIA
G82.3 LÕTV TETRAPLEEGIA
G82.4 SPASTILINE TETRAPLEEGIA
G82.5 TÄPSUSTAMATA TETRAPLEEGIA
1 9 Spinal disorders & injuries
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G83 MUUD PARALÜÜSI- E HALVATUSSÜNDROOMID
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G83.0 ÜLAJÄSEMETE DIPLEEGIA
1 9 Spinal disorders & injuries
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G83.1 ALAJÄSEME MONOPLEEGIA
G83.2 ÜLAJÄSEME MONOPLEEGIA
G83.3 TÄPSUSTAMATA MONOPLEEGIA
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G83.4 CAUDA EQUINA SÜNDROOM
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G83.8 MUUD TÄPSUSTATUD HALVATUSSÜNDROOMID
G83.9 TÄPSUSTAMATA HALVATUSSÜNDROOM
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G90 AUTONOOMSE NÄRVISÜSTEEMI HAIGUSSEISUNDID
G90.0 IDIOPAATILINE PERIFEERNE AUTONOOMNE NEUROPAATIA
G90.1 PEREKONDLIK DÜSAUTONOOMIA [RILEY-DAY]
G90.2 HORNERI SÜNDROOM
G90.3 HULGISÜSTEEMNE DEGENERATSIOON
G90.8 AUTONOOMSE NÄRVISÜSTEEMI MUUD HAIGUSSEISUNDID
G90.9 AUTONOOMSE NÄRVISÜSTEEMI TÄPSUSTAMATA HAIGUSSEISUND
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G91 HÜDROTSEFAALIA E VESIPEA
G91.0 ÜHENDATUD E KOMMUNIKATIIVNE HÜDROTSEFAALIA
G91.1 SULETUD E OBSTRUKTIIVNE HÜDROTSEFAALIA
G91.2 NORMAALRÕHU HÜDROTSEFAALIA
G91.3 TRAUMAJÄRGNE TÄPSUSTAMATA HÜDROTSEFAALIA
G91.8 MUU HÜDROTSEFAALIA
G91.9 TÄPSUSTAMATA HÜDROTSEFAALIA
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G92 TOKSILINE ENTSEFALOPAATIA
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G93 PEAAJU MUUD HAIGUSSEISUNDID
1 17 Nonspecific cerebrovascular disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 16 Nonspecific cerebrovascular disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G93.0 PEAAJUTSÜSTID
G93.1 MKTA ANOKSILINE PEAAJUKAHJUSTUS
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G93.2 HEALOOMULINE KOLJUSISENE E INTRAKRANIAALNE HÜPERTENSIOON
1 25 Seizure & headache age > 17 w/o cc
Child 1 26 Seizure & headache age 0-17
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 24 Seizure & headache age > 17 w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G93.3 VIIRUSNAKKUSEJÄRGNE VÄSIMUSSÜNDROOM
1 20 Nervoussystem infection except viral meningitis
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G93.4 TÄPSUSTAMATA ENTSEFALOPAATIA
1 25 Seizure & headache age > 17 w/o cc
Child 1 26 Seizure & headache age 0-17
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 24 Seizure & headache age > 17 w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G93.5 PEAAJUKOMPRESSIOON
G93.6 PEAAJUTURSE
1 23 Nontraumatic stupor & coma
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G93.7 REYE SÜNDROOM
99 470 Ungroupable
Child 1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
Child & CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
G93.8 PEAAJU MUUD TÄPSUSTATUD HAIGUSSEISUNDID
G93.9 PEAAJU TÄPSUSTAMATA HAIGUSSEISUND
1 17 Nonspecific cerebrovascular disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 16 Nonspecific cerebrovascular disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G94 PEAAJU MUUD HAIGUSSEISUNDID MK HAIGUSTE KORRAL
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G94.0 HÜDROTSEFAALIA MK NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSTE KORRAL
G94.1 HÜDROTSEFAALIA KASVAJALISE HAIGUSE KORRAL
G94.2 HÜDROTSEFAALIA MUUDE MK HAIGUSTE KORRAL
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G94.8 MUUD TÄPSUSTATUD PEAAJU HAIGUSSEISUNDID MK HAIGUSTE KORRAL
G95 SELJAAJU MUUD HAIGUSED
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G95.0 SÜRINGOMÜEELIA JA SÜRINGOBULBIA
1 12 Degenerative nervous system disorders
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G95.1 VASKULAARSED MÜELOPAATIAD
G95.2 SELJAAJU TÄPSUSTAMATA KOMPRESSIOON
G95.8 MUUD SELJAAJU TÄPSUSTATUD HAIGUSED
G95.9 SELJAAJU TÄPSUSTAMATA HAIGUS
G96 KESKNÄRVISÜSTEEMI MUUD HAIGUSSEISUNDID
G96.0 TSEREBROSPINAALVEDELIKU LEKE [KÕRVA KAUDU]
G96.1 MKTA AJUKESTADE HAIGUSSEISUNDID
G96.8 MUUD KESKNÄRVISÜSTEEMI TÄPSUSTATUD HAIGUSSEISUNDID
G96.9 KESKNÄRVISÜSTEEMI TÄPSUSTAMATA HAIGUSSEISUND
G97 NÄRVISÜSTEEMI MENETLUSJÄRGSED MKTA HAIGUSSEISUNDID
G97.0 TSEREBROSPINAALVEDELIKU LEKE SPINAALPUNKTSIOONIST
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G97.1 MUU REAKTSIOON SPINAAL- JA LUMBAALPUNKTSIOONILE
1 25 Seizure & headache age > 17 w/o cc
Child 1 26 Seizure & headache age 0-17
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 24 Seizure & headache age > 17 w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G97.2 VENTRIIKULI SHUNTEERIMISEJÄRGNE INTRAKRANIAALNE HÜPOTENSIOON
G97.8 NÄRVISÜSTEEMI MENETLUSJÄRGSED MUUD HAIGUSSEISUNDID
G97.9 NÄRVISÜSTEEMI MENETLUSJÄRGNE TÄPSUSTAMATA HAIGUSSEISUND
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G98 NÄRVISÜSTEEMI MKTA MUUD HAIGUSSEISUNDID
1 17 Nonspecific cerebrovascular disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 16 Nonspecific cerebrovascular disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G99 NÄRVISÜSTEEMI MUUD HAIGUSSEISUNDID MK HAIGUSTE KORRAL
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G99.0 AUTONOOMNE NEUROPAATIA SISESEKRETSIOONI- JA AINEVAHETUSHAIGUSTE KORRAL
G99.1 AUTONOOMSE NÄRVISÜSTEEMI MUUD HAIGUSSEISUNDID MUUDE MK HAIGUSTE KORRAL
1 19 Cranial & periferal nerve disorders w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 18 Cranial & periferal nerve disorders w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure
G99.2 MÜELOPAATIA MK HAIGUSTE KORRAL
G99.8 MUUD NÄRVISÜSTEEMI TÄPSUSTATUD HAIGUSSEISUNDID MK HAIGUSTE KORRAL
1 35 Other disorders of nervous system w/o cc
Neon. 15 390 Neonate, birthweight 2500 g or more, with other significant problem
CC 1 34 Other disorders of nervous system w cc
1 day 1 901O Disease of nervous system, short therapy w/o signifikant procedure